Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében 1860-1948. Forráskiadvány (Miskolc, 2000)

III. fejezet - Az 1945-ös földreform

Putnoki járás: Gf. Serényi pogonypusztai gazdaságából mintegy 300 kat. hold. Saiószentpéteri járásba: br. Radvánszky Kálmán sajókazai és sajóivánkai birtokából 400-500 kat. hold. 27 Közoktatási célra : Az örgf. Pallavicini Alfonzné szilvásváradi mezőgazdasági ingatlanát javasolom teljes egészé­ben az ottani erdőbirtokon felállítandó erdészeti iskola részére juttatni. Ebből legföljebb a szükséglet szerint házhelyek lennének kiosztandók. A mezőkövesdi m. áll. téligazdasági iskola semmiféle mezőgazdasági ingatlannal nem rendel­kezik, ezért javasolom, hogy az iskola részére a Tard község határában lévő Coburg hg-i uradalomból juttattassék mintegy 50-100 kat. hold. Mezőcsáton igen indokolt és szükséges volna egy gazdasági iskola felállítása, amit a község már régen kérvényezett és a Földmivelésügyi Miniszter Ur előjegyzésbe is vette a kérés teljesítését. Ezen iskolának is mezőgazdasági ingatlanra lesz majd szüksége, s erre a célra igen megfelel a Mezőcsáthoz közelfekvő a tiszakeszi határban lévő Vass Albert féle ingatlan a dobozi tanyánál. Miskolc, 1945. június hó 21-én (olvashatatlan aláírás) a vm. gazdasági felügyelőség vezetője Országos Földbirtokrendező Tanács VI. osztály 8613/1945. oft. Tárgy: Állami mintabirtokok kijelölése. Az Országos Földbirtokrendező Tanács felhívja a t. Címet, hogy fenti számra hivatkozással távirati uton jelentse, hogy az alább felsorolt állami minta és szakoktatási célra kijelölt ingatlanok ily módon való felhasználása ellen érkezett-e az illetékes Földigénylő Bizottságoktól fellebbezés, jelentse továbbá azt is, hogy szóban lévő ingatlanok tényleg rendelkezésre állanak-e, vagy azt a végleges jut­tatás cimén kiosztották. Abód községben Latorca r. t. birtokából 700 kat. hold Galvács községben Törley Tibor birtokából 300 kat. hold Szihalom községben egri főkáptalan birtokából 400 kat. hold Tiszakeszi községben Vass Albert 400 kat. hold Putnok, Serényfalva és Sajóivánka községekben br. Radvánszky Albert birtokából 433 kat. hold Közoktatás céljára kijelölve: Szilvásvárad községben őrgr. Pallavicsini Alfonzné uradalma 4.699 kat. hold Budapest, 1945. július 14. Az Országos Földbirtokrendező Tanács nevében Dr. Kerék Mihály s.k. ügyvezető-igazgató Vármegyei Földbirtokrendező Tanácsnak, Miskolc . Távirat.­Országos Földbirtokrendező Tanácsnak. Budapest­V., Nádor u. 31. A 8613/1945. sz. rendeletre jelentem, hogy az állami mintabirtokok céljaira kijelölt következő ingatlanok tekintetében panasz a község lakossága részéről nem érkezett és az ingatlanok rendelkezés­re állanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom