Rácz Imre: Adács. A római katolikus templom, a plébánia és a népoktatás története (Miskolc, 1998)

AZ ADÁCSI EGYHÁZ

készlakban, mert 1940 júliusában Rácz Imre érkezik helyébe Bátorból. 47 Az egyházhatóság ót kétszer is kisegítésre küldi ki. Először 1940. november elején, midó'n Melcher Bertalan bodonyi plébánost autóbaleset éri. Míg a kórházi ápolása tart, három hetet ennek helyén tölt. Másodszor pedig a hir­telen halállal elköltözött Schönwiezner Rezsó' jászapáti káp­lán helyettesítésével bízzák meg, 1941 májusában, rá két hónapra (1941 júliusában) végleges dispozíciót kap Detkre. Rácz Imrét Molnár Endre váltja fel a káplánságban, aki 1942 áprilisáig működik itten. 48 Májusban Jeszenszky Emil érkezik helyére, de még ez év októberében, Vámosgyörkre távozik. 49 Most két hónapra egyedül marad a plébános, míg­nem 1942 januárjában kisegító't kap dr. Lakatos Sándor bános Tornaszentjakabon. Meghalt a miskolci kórházban, 1967. február 6­án. Élt 59 évet. Végakarata szerint a Diósgyó'r-vasgyári temetőben helyez­ték nyugalomra a feltámadásig. 47 Rácz Imre Gyöngyösön született, 1914. július 7-én. Szülei: Rácz Sándor kovácsmester és Gulyás Erzsébet. Elemi és középiskoláit Gyöngyö­sön végezte. Itt érettségizett, 1933 júniusában. Egerben szentelték pappá, 1938. június 12-én. Állomáshelyei: Szendrő, 1939. Bátor, 1940 júliusától 1941 júliusáig Adács, majd Detk, 1942. febr. Jászalsószentgyörgy, 1943. július Polgár, augusztusban plébános lesz Tiszadobon, 1946. augusztus ismét káplán Egyeken, (a plébánosságról lemondott), 1948. Pásztó, 1950. Arló, 1957. Miskolc-Mindszent, 1959. Mezőkövesd, IL, 1962. Diósgyőr, 1963. Arló, 1968. július 30-tól Adács. 48 Molnár Endre 1917. október 5-én született Hevesen. Pappá szen­telték Egerben, 1940. június 16-án. Állomáshelyei: Sirok, 1941. Adács, 1942. Hódoscsépány, majd Ajak, 1943. Abasár, Erdőtelek, Tiszaeszlár, 1944. Heves, 1946. Jászárokszállás, 1947. hitoktató Jászladány, majd plé­bános Mikófalván, 1950. káplán Jászárokszállás, 1953. plébános Do­moszlón, 1954-tól Tiszabőn. 49 Jeszenszky Emil Diósgyőr-Vasgyárban született, 1914. április 23­án. Pappá szentelték Egerben, 1936. október 15-én. Állomáshelyei: Kerecsend, 1937. Szendrő, 1938. Jászfényszaru, 1940. Tard, 1942. Adács, Vámosgyörk, 1944. Kisvárda, Mezőtárkány. Jelenleg nincs az egyházme­gye szolgálatában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom