Miskolc a millecentenárium évében 2. (Miskolc, 1997)

A közlekedés, a hírközlés és a posta évszázados története - Balásné Kovács Erzsébet: A távközlés fejlődése és jövője Miskolcon

ÉL Az ISDN főbb alkalmazási területei y MATÁV LAN-LAN Telefon ^ISDN Internet csatlakozás Videokonferencia Közvetlen alközponti beválasztás G4 csoportú FAX Állománytovábbítás Többszörös előfizetői hívószám. Ugyanaz az állomás több különbö­ző telefonszámmal hívható; ezzel pl. meghatározhatjuk egy másik ké­nyelmi szolgáltatás igénybevételével, hogy milyen üzleti illetve baráti körnek vagyunk elérhetők a nap adott szakában. Alácímzés híváskor. A hívószámot kiterjeszthetjük, amely lehető­séget nyújt pl. arra, hogy számítógépünket csak az hívhassa fel, aki az alácímzést ismeri. Az előadásom azzal kezdtem hogy a XIX. század utolsó évtizedei­ben a technika fejlődése során a hírközlésnek új módszere kezdett ki­alakulni és hasonló gondolattal zárhatom, hogy a most induló új kom­munikációs társadalom megint új utakat keres az emberek közötti kap­csolatteremtésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom