Miskolc története IV/1. 1848-1918-ig (Miskolc, 2003)

TARTALOMJEGYZÉK A VÁROSPOLITIKA ÉS KÖZÉLET 7 1848-1849 (7) FAZEKAS CSABA - 1849-1872 Az önkényuralom 1849 után (37) - A 60-as évek társadalmi-politikai küzdelmei (44) - A kiegyezés (64) SZEGŐFI ANNA - Az igazságszolgáltatás szervezete, 1848-1870 (67) STIPTA ISTVÁN - 1872-1909 A város jogállásával összefüggő események, intézke­dések (85) - A városi hatóság szervezete és működése (97) - Járványok, természeti katasztrófák (107) - Tűzrendészet és az önkéntes tűzoltó és mentő' egyesület (112) HOLOPCEV PÉTER - Országgyűlési és helyhatósági választások, 1872-1906 (116) - A millennium esztendeje (133) - Méltósá­gok és hírességek látogatása (136) - A politikai munkásmozgalom kezdete (139) SÁNDOR ISTVÁN - 1909-1918 Miskolc 1909-ben (143) - A „Nagy-Mis­kolc" koncepció születése (145) - Országgyűlési választások és pártpolitika 1909-1911 (149) - Helyi politika 1909 után (165) - Országos és helyi politika, 1912-1914 (170) - Miskolc az I. világháború éveiben (180) SOMORJAI LEHEL VÁROSFEJLŐDÉS, VÁROSÉPÍTÉSZET 195 A város területi határainak változása (195) - A városszerkezet átalakulása: építésügy és városszabályozás (201) - A városépítészet intézménye: a Mér­nöki Hivatal (209) - Építési szabályzatok (213) - Új utcák nyitása, utcák és épületek szabályozása (217) - Terek, parkok kialakítása, szabályozása (220) ­Lakóterületek, telepek építése (226) - Városszabályozási tervek (227) ­Építészeti korszakok, stílusok a városképben (240) - Az 1878-as árvíz és 1918 közötti időszak építészete (250) DOBROSSY ISTVÁN-OLAJOS CSABA A VÁROS GAZDASÁGI ÉLETE 279 Pénz- és hitelélet (279) - Általános áttekintés (279) - Jelentősebb pénz- és hitelintézetek (294) KÁPOLNAI IVÁN - Közlekedés, szállítás (304) VERES LÁSZLÓ - Miskolc mezőgazdasága (316) - A városi földbérletek alakulása (323) - A szántóföldi termelés (326) CSÍKI TAMÁS - Állattenyésztés (335) ­Szőlő- és gyümölcstermelés (348) RÉMIÁS TIBOR - A kézművességtől a gyáriparig (360) - Kézművesség (360) VERES LÁSZLÓ - A céhek élete az ipartársulatok megalakulásáig (363) - A kézművesipar szerkezetének átalakulása (368) - A kézművesipari termékek értékesítése (385) - A kézművesipar válsága, a századforduló kisipara (392) VERES LÁSZLÓ - Ipari középvállalkozások, a gyáripar kezdetei (400) - Vas- és fémfeldolgozó ipar (405) - Építőanyag-gyártás (414) - Fafeldolgozó ipar (426) - Élelmiszer-feldolgozó ipar (433) - Papírgyártó­ipar (448) - Textilipar (456) CSIFFÁRY GERGELY - A nagyüzemi termelés (460) NÉMETH GYÖRGYI - A kereskedelmi élet fórumai (üzlethálózat, piacok, vásárok) és intézményei (480) - Miskolc üzlethálózata a XIX. század utolsó és a XX. század első harmadában (485) - A piac és vásár szerepe a város kereskedelmében, áruellátásában (497) - A kereskedelmi élet intézményei (507) ­A gyáripar hatása az árukínálatra és az áru értékesítésére, a kereskedelem szerkezetének átalakulására (513) DOBROSSY ISTVÁN - KÉPEK (521) NÉPESSÉG ÉS TÁRSADALOM 567 Miskolc népessége a XIX. század közepétől az első világháborúig (567) - A népesség szerkezete (568) - Népmozgalom (583) - Az élet ritmusa (605) FARAGÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom