Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. (Miskolc, 1996)

„Ispotályok" és kórházak Miskolcon

Már 1919-ben arról cikkezik a helyi Reggeli Hírlap című lap, hogy az Erzsébet Kórházban összesen 378 férőhely van. Elengedhetetlen, hogy az államépítészeti hivatal már elkészült tervei alapján hozzá ne kezdjenek az elmeosztály és a nemibeteg gondozó, vagy „bujakóros" osz­tály felépítéséhez. Hiába volt folyamatos a kór­ház fejlesztése, az igény mindig nagyobbnak mutatkozott. (Pedig 1904-ben új gyógyszertár épült, 1910-ben szülészeti és bábaképző, egy 12 ágyas elkülönítő, 1911-ben gépészlakás, 1913­ban mosókonyha és új gépház épült. A háború alatt a szülészet kivételével a kórház csaknem valamennyi ágya sebesült katonákat fogadott.) 1924-1926 között lényeges előrelépés tör­tént a kórház fejlesztésében. A belgyógyászati osztály oldalán felépült a 3 emeletes gyermek­osztály. A földszinti előtérben nagyméretű már­ványtáblán szöveg hirdette, hogy mint alapítók, az anyagi eszközöket apátkéri báró Bottlik István és neje Janovits Stefanie biztosították. A gyermek kórtermek mellett csecsemő kórtermet is kialakí­tottak az épületben. Ugyancsak ekkor épült, s 1927-ben adták át a Bottyán J. utca felé eső, akkor még gazdasági kertnek használt részen a II. számú sebészet egyemeletes épületét. A kórházi épületek belső térkialakításához hasonlóan a nagy kórtermek­ben 16-16 ágyat, a kis kórtermekben 6-6 ágyat helyeztek el. Az emeleti részen külön osztályt alakítottak ki, amelyben másod és első osztályú szobákat működtettek. A külön osztálynak rep-

Next

/
Oldalképek
Tartalom