Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levéltárában - Borsodi Levéltári Füzetek 26. (Miskolc, 1986)

SUPKA GÉZA (1883-1956) író, újságíró, művészettörténész. Politikai működése jelentős. Fontos szere­pe volt magyarországi folyóiratok alapításában, kezdeményezésére indult az első könyvnap. Történeti műveit, drámáit olasz és németre is lefordította. Miskolcon sok barátja volt, több művét is itt adta ki. MIL III.98-99. 143. 1 925. április 20. Budapest A belügyminiszter a debreceni törvényszék indítványa alapján el rendelte Dr. Supka Géza: A nagy dráma című -művének lefoglalását A mű a miskolci Reggeli Hírlap kiadásában, a miskolci Klein, Lu vig és Szelényi Könyvnyomda nyomdájában jelent meg, támadta a háborút, bemutatta a háborús előkészületek igazi hátterét, indí tékáit. A betiltást és lefoglalást elrendelték Zemplén megyében is ápri lis 27. alispáni utasításra. IV.1405. 4424/1925. 144. 1934. január 18. Budapest A belügyminiszter tudatta Zemplén vármegye aliapánjávai. hogy Supka Géza: A nagy dráma című művének bírói lefoglalását felol­dotta. IV.1405. 824/1934.

Next

/
Oldalképek
Tartalom