Hőgye István: Regeszták a munkásmozgalom zempléni történetéhez, 1875-1944 - Borsodi Levéltári Füzetek 4. (Miskolc, 1977)

REGESZTÁK

367. 1931« ápr. 23. Sátoraljaújhely - Az alispán a B.K. ren­deletét szigorú utasítással közli a fszb.-val. Utasítja, hogy a május 1.-nek megünneplése ellen lépjen fel, ne­hogy azon tüntetés, zavargás támadjon. - 4 p. gépi. más. - IV. 1411. 1931 - 44. 368. 1931» máj. 18. Sátoraljaújhely - Bernáth alispán utasí­tása a fszb.-nak, hogy a szociáldemokrata szakszerveze­tek gyermekeiőadásait tiltsa be. A szónokok célja ezeken az előadásokon az, hogy a társadalmi osztályok közötti ellentétet hangsúlyozzák, a gyermekek fogékony lelkét megnyerjék eszméiknek. - 1 p. gépi. más. - IV. 1411. 1931 - 52. 369. 1931. jún. 24. Hollóháza - Csendőri feljelentés és nyo­mozás: Melczer Lilla képviselőjelölt választása során sajtóvétség miatt. Röplapokat nyomtattatott és osztott szét Kékeden és Füzéren. Az alapszámnál a nyomtatványok is megtalálhatók. - 2 p. gépi. más. - VII. 12. 1931 ­1049. 370. 1931. Jún. 27. Sátoraljaújhely - Az újhelyi zsidótemp­lomban terjesztett "Amit a hátatok mögött csinál" c. röp­lap lefoglalása. Kommunista propaganda, Görgey István képviselőjelöltnek a vasutasok körében elmondott beszé­déből idéz. - 1 p. kézi. más. - VII. 12. 1931 - 853. 371. 1931. aug. 13. Sátoraljaújhely - Csutka József 46 éves erdőbényei lakos politikai izgatás miatti pere. - 2 p. kézi. indítvány és indokolása. - VII. 12. 1931 - 580. 372. 1931. aug. 19. Sátoraljaújhely - A saújhelyvidéki kör­Jegyző jelenti, hogy a lakosság egy jelentős részének nincs biztosítva a téli kenyere. Részletes kimutatást mellékel a községek éhezőiről. - 1 p. kézi. ered. - IV. 1411. 1931 - 73.

Next

/
Oldalképek
Tartalom