Levéltári Évkönyv 9. (Miskolc, 1997)

Németh Györgyi: Iparosok hirdetései a Miskolci Értesítőben

Ha a sokféle okot a bennük fellelhető hasonlóságok szerint nagyobb egy­ségekbe rendezzük, akkor az első egységbe azok az iparosok tartoznak, akik önálló működésük megkezdése miatt adtak fel hirdetést. Egyik népes csoportjuk éppen bevándorolt a városba, „Miskolcra megérkezvén" megélhetését kereste. A tíz iparos között volt három női szabó 42 , egy férfi szabó 43 , egy selyem festő 44 , egy mechanikus szakmájú testvérpár 45 , két főleg csipketisztítással foglalkozó nő 46 s egy sebész és borbély 47 A szabók valamennyien vándorlásuk után mun­kát vállaló legények, hiszen nagy városokban nyert tapasztalataikat szeretnék hasznosítani. Két női szabónak rövidesen sikerült mesterré válnia, ahogy ké­sőbbi hirdetéseikből kiderül. Egyikük, Országh Pál második hirdetésében ugyanis hangsúlyozta, hogy „mély tisztelettel nyújtom e sorokba mesteri kezdő pájámon hozzám mutatott magasztos úri kegyeikért forró köszönetem városunk szépeinek", míg másikuk, Fekete József az újabb hirdetést már mint mester írta alá. E későbbi hirdetés oka mindkettejük esetében az, hogy lakásukat áthelyez­ték 48 . Bucher József, a férfi szabó egy másik szabóval, Czente Józseffel társult, majd két év múlva továbbvándorolt Egerbe. 49 A többi iparos további miskolci pályafutása nem ismeretes az újságból. Mindössze annyi derül ki a megjelente­tett egyszeri hirdetésekből, hogy a mechanikus foglalkozású Veit testvérpár a Badeni Nagyhercegségből, az egyik csipketisztító nő, Strausz Betti Pestről érke­zett, a másik, Singer Israelné a férjével jött, nem tudjuk honnan. A másik bevándorló csoport - két női 50 és két férfi szabó 51 , egy üveges 52 és egy posztó nyíró és szövetfestő 53 - letelepedését már mint tényt teszi közhírré. Az egyik női szabó, Dobozy Bertalan valószínűleg szintén vándorlását befejező legény 54 , a másik női 55 és az egyik férfi szabó 56 , valamint az üveges azonban 41 Az azonos okot megjelölő hirdetőket külön-külön csoportosítva ugyanaz a név a különböző cso­portokban többször is előfordulhat, ha a hirdető több alkalommal hirdetett (megint csak nem az ismételt, hanem az eltérő szövegű hirdetésekre gondolunk). Olykor azonban egyetlen hirdetésen belül is több okot említenek, ezek közül megpróbáltuk a meghatározó jelentőségűt kiemelni a táblázat áttekinthetősége érdekében, de az elemzés során tekintettel voltunk a hirdetés teljes szövegére. 42 MÉ 1843. ápr.25. nov,28.1946. júl.29. 43 MÉ 1843. jan. 10. 44 MÉ 1844. jan.30. 45 MÉ 1844. okt.15. 46 MÉ 1844. máj.21.1848. jún.29. 47 MÉ 1845. ápr.22. 48 MÉ 1844. ápr.23.1847. ápr.29. 49 MÉ 1845. aug.26. so MÉ 1842. jún.27. 1845. jan.14. 51 MÉ 1842. jún.7. 1845. aug.26. 52 MÉ 1843. aug.29. 53 MÉ 1848. jan.27. 54 MÉ 1842. jún.27. 55 MÉ 1845. jan.14. 56 MÉ 1842. jún.7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom