Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve 6. (Miskolc, 1990)

STUDIA ACHIVISTICA - HŐGYE István: A Buttler-család levéltára és Buttler János „különös házasságának" dokumentumai

Székes Fejérvár September 11-én 1843. Méltóságos Gróf Császári Királyi Kamarás Ur Igen tisztelt kegyes jóltevőnknek alázatos szolgái a székes fejérvári ref. egyház közön­sége s annak jelenlegi főgondnoka Bottlik János 8. Meghívó egyházkerületi gyűlésre Vallás dolgában a Helvét Vallástételt követők Dunamelléki Egyházkerület részéről - Hivatalból Méltóságos Bárdányi Gróf Buttler János Urnák A Helvét vallástételt k. Dunamelléki Egyházkerület Ülnökének t. c. alázatos tisztelettel. Abony - Gyöngyös - Erdőtelek Méltóságos Gróf A Helvét Vallástételt követő Dunamelléki Főtisztelendő Egy­házkerületnek közgyűlése ez évben - folyó Junius hava 26-ik nap­ján fogja kezdetét venni Szabad Királyi Pesth Városában. - Mely kitűzött határnapot oly célból kívánom fensőbb meghagyás követ­kezésében a Méltóságos Grófnak tudtára adni, hogy arra kérjem, hogy a nevezett időben és helyen megjelenni - gyűléseinkben részt venni s az ott előfordulaneló tárgyakat tanácskozásával elősegélleni méltóztassék. Ki különös tisztelettel vagyok. Méltóságos Grófnak Nagykőrösön az 1843-ik év Junius első napján alázatos szolgája Báthori Gábor egyházkerületi jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom