Timár György: Királyi sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565 - Baranya török kori forrásai 1. (Pécs, 1996)

III. FORRÁSKÖZLÉS

sen évente 88 Ft-ot -kell szolgáltatai és 15 jaaakkoltatofct xüsaatót, JAZQNNYK, oláhok szállták meg, 15 személy, évente szolgáltatniuk kell 30 Ft-ot és 15 disznót. KRANNYA 10 személy, szerződésük 20 Ft-ról szól. KWZONY, oláhok lakják és 1560. augusztus 20-án Dely Farkas gyalogos társaival együtt meg­hódította és ígéretet tettek arra, hogy cenzust fizetnek. Hasonlóképpen CERNE RATHKO nevü falu is meghódolt. RAHOCZA vár vidéke: DREKA, IDENCZE, BARA, OBRADOWCZE, PO­SYNCZE, DWGHELAZE, BOCZKOCZE, MYKOLYANCZY, IANOWYCZO, BENYNCZE, KWTTHYANCZE, BWCHYANCZE, IAZWANCZE, POATH­NYAK, ZTREMYBREK, BACHKOWACZ, PODKRAYCZE, PROCLYWANO, BANKOWCZE, IWANOCZE, BRASTHYANOWACZ, BREGYANCZE. E 22 fa­luban 107 személy él, valamint a bíró és 11 zsellér. Évente fizetni tartoznak 150 Ft-ot. Tekintetes és Nagyságos Perényi uraságnak WALPO várához tartozó javai. ZENTH MYHAL vidéke: ZENTH MYHAL 13 telek, 5 zsellér. PESTHYEN 11 telek. ZYPOLY 9 telek, 7 zsellér. OSWAN 3 telek, 2 zsellér. ALSO OS WAN 5 telek, 3 zsellér. CHYAKOWCZ 3 telek, 2 zsellér. RAKY THOWCZ 9 telek, 1 zsellér. FARKASEWCZY 5 telek. WERPOLYE 12 telek. BOSKOCZ 8 telek, 2 zsellér. ZTHARA ZELLO 6 telek. IAN 15 telek, 4 zsellér. MARYANCZ vidéke, Walpo-hoz tartozó javak: MARYANCZ 28 személy és telek, 5 zsellér. VELYSKOWCZ 12 telek, 4 zsellér. THYBWRYANCZY 8 te­lek. IEZENKOWCZY 4 telek, 1 zsellér. ZTRWGACHYEWO 4 telek, 1 zsellér. BOCHCZYANOCZY 6 telek, 2 zsellér. DRENOWACZ 6 telek. Maryancz vi­dékéhez tartozik összesen 68 telek, 14 zsellér. A pécsi káptalan birtokai: MONOZLO 25 személy, 22 telek, 10 zsellér. LWCZYCZA 7 személy, 6 1/2 telek, 3 zsellér. SYMANOWCZ 20 személy, 17 1/2 telek, 2 zsellér. BWCHYA 11 személy, 9 1/2 telek. RADONOWCZ 11 személy, 11 telek, 2 zsellér. ODOBRATHA 4 személy, 4 telek, 1 zsellér. MAR­TYNCHYACZ 5 személy, 4 1/2 telek. WEWZTHYA 3 személy, 3 telek. Össze­sen 86 személy, 78 telek, 18 zsellér. Néhai Horváth Márk nagyságos úr, egyébként Szerencseny János birtoka volt. ZAGYOCZA vidéke: ZAGYOCZA 50 személy, 41 telek, 3 zsellér. OBRES 23 sezmély, 21 telek, 1 zsellér. POTHKOCZ 17 személy, 16 telek. LYNYO 3 személy, 3 telek. Összesen 93 személy, 81 telek. ZWHAMLAKA vidéke: ZWHAMLAKA, DOLYNCZE, CERNACZ. Bácsmegyei Simon javai, melyek régebben néhai Boda Ferenc, Lénárth Pé­ter, Henyei Bernard és Bakócza Zsigmond és László birtokai voltak: BOKO­WYCZA 12 személy, KYS BOKOWYCZA 5 személy. (A kézirat itt megszakad, majd kisebb üres hely kihagyásával folytatódik:) Egytelkes nemesi falvak:

Next

/
Oldalképek
Tartalom