Nagy Lajos - Szita László: Budától–Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. A nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére (Pécs, 1987)

VII. A KÖTET DOKUMENTUMAIBAN ELŐFORDULÓ FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA

TARTALOM I. BEVEZETŐ - ­Szita László szerkesztő II. TANULMÁNYOK Nagy Lajos: Az 1686-1687. évi hadjárat ---­r---­(A dél-magyarországi hadjárat 1686 őszén - Az 1687. évi nagyharsányi hadjárat - A nagyharsányi csata) Szita László: Erdély megszállása 1687 őszén; az 1688. évi belgrádi, szla­vóniai és boszniai hadjárat - -- -- -- -­III. VÁLOGATOTT DOKUMENTUMRÉSZLETEK AZ 1686­1688. ÉVI HADJÁRATOKHOZ 1. Részletek Lotharingiai Károly fővezér naplójából 1686­1687 ­Szita László 2. Miksa Emánuel bajor választófejedelem hadinaplójából (1687) - -- -- -- -- -- -- ­Nagy Lajos 3. Tobias von Hasslingen báró, vezérőrnagy, hadsereg fő­szállásmester parancskönyve és hadinaplója az 1687. évi hadjáratról - -- -- -- -- -- -­Szita László 4. Részletek páter Gaetano Bonomo, Miksa Emanuel gyóntató papjának naplójából (1687) - -- -- -- ­Nagy Lajos 5. Az 1688-ban bajor szolgálatba toborzott magyar huszár­ezred két szemle-jegyzéke - -- -- -- -­Nagy Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom