Rangos famíliák, jeles személyek a 18-20. századi Dél-Dunántúlon - Baranyai Történelmi Közlemények 6. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 2014 (MNL BaML, 2014)

Kult László: Egy "jó káder" karrierje a szocialista Magyarországon. Rapai Gyula politikai pályafutása

veszélybe jutott a rendszer. „Ki gondolta volna, hogy a hatalom kicsúszhat a párt kezéből, amikor pedig minden államhatalmi szerv, a rendőrség, a katonaság a szocia­lizmus védelmére szerveződött .”49 Visszaemlékezéseiben Rapai Gyula részletesen beszámol az 1956-os ese­ményekről: Október 23-án a megszokott időben érkezett haza, majd nyugod­tan megvacsorázott a gyerekekkel. Felesége, Piroska - munkából hazatérve, késő este - riadtan kérdezte tőle: „Te nem is tudod, mi van az utcán?" „Miért, mi van?" - kérdezett vissza Rapai. „Borzasztó dolgok történnek, autókat gyújtanak föl, vörös zászlókat égetnek, lövöldöznek, ledöntötték a Sztálin szobrot, megtámadtak a rádiót. A villamosok sem járnak, gyalog kellett hazajönnöm. [...] Azt hiszem, itt elszabadult a pokol." Rapai úgy érezte ekkor, hogy mindenekelőtt szégyenérzet fogta el.50 Öt a pártközpontban senki sem tájékoztatta a pontos helyzetről, annyit mondtak csupán, hogy a diákok békés tüntetést tartanak, és néhány fontos kérdésben teljesítik kívánságukat. Másnap, kevés alvás után sietett munkahelyére, de se villamos, se busz nem közlekedett, így gyalog ment be az Agitációs és Propaganda Osztály Nádor utcai székházába. A kapuban fegyveres katonák álltak, ellenőrzés nélkül sen­ki nem léphetett az épületbe. Aznapra osztályértekezletet hívtak össze, ahol mindenkit tájékoztattak a PB előző este megtartott ülésének határozatáról, amely szerint a Központi Vezetőség Nagy Imrét miniszterelnökké jelölte, valamint hogy az új kormány nyilatkozatot tett közzé, amiben az október 23 -i eseményeket „ellenforradalomnak” minősíti, illetve kijárási tilalmat rendelt el és statáriumot hirdetett. Október 25-én néhány társával átment a KV Akadémia utcai központjába, amelyre Rapai a következőképp emlékszik vissza: „Idegesen vitatkozó különböző csoportok, mérgesen kiabáló és visszakiabáló személyek, rohangáló vezetők, lehor- gasztott fejű, magukba roskadt alakok, hangoskodó, ismeretlen emberek mindenfelé. A teljes káosz képe tárult elém." Október 26-án délelőtt nem tudott eljutni a pártközpontig, mert a Margit híd előtti részen a forradalmárok egy csoportja összecsapott a karhatalommal.51 A több órán át tartó utcai lövöldözés elől egyik kollégájánál húzta meg magát. Rapai itt ismerte meg a későbbi Kossuth- díjas színművésznőt, Szemes Marit, aki kollégája, Pamuk István felesége volt.52 Másnap reggel Nógrádi Sándor tájékoztatót hívott össze, ahol elmondta, hogy „[...] most már minden remény megvan arra, hogy rendet teremtsünk. Ko­moly katonai lépésekre kerül sor" - nyugtatott meg mindenkit. Ekkor azonban váratlan esemény történt. Valaki kiabálni kezdett a folyosón: „Megtámadták az 49 LÉPCSŐFOKOK, 96-97. 50 LÉPCSŐFOKOK, 98. 51 SZAKOLCZAI 2010, 37-39. 52 LÉPCSŐFOKOK, 98-99. Egy „jó káder” karrierje a szocialista Magyarországon. Rapai Gyula politikai pályafutása 409 MNL Baranya Megyei Levéltára Évkönyve 2014

Next

/
Oldalképek
Tartalom