Források Pécs város polgárosodásáról (1867–1921) - Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 15. (Pécs, 2010)

2. TISZTVISELŐ-ÉRTELMISÉGI RÉTEG / Nagy Imre Gábor

11. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET TAGNÉVSORA Pécs, 1908. ápr. 12. Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület pécsi osztályába belépett tagok: I. A pécsi kir. ítéló'táblai bírói és jegyzó'i kara: 1. Pilch Antal kir. curiai bíró cím. és jelleggel] felruh[ázott] kir. ítélőtáblái bíró. 2. Rökk Gyula kir. ítélőtáblái bíró 3. Zsabokrszky Ferenc kir. ítélőtáblái bíró, 4. Nabráczky Lajos kir. ítélőtáblái bíró, 5. Varga Nagy István kir. ítélőtáblái bíró, 6. Kiss István kir. ítélőtáblái bíró, 7. Jobst Béla kir. ítélőtáblái bíró, 8. dr. Szabó Gyula kir. főügyész helyettes, 9. Bök Béla kir. ítélőtáblái tanácsjegyző járásbíró, 10. Reberics Imre kir. ítélőtáblái tanácsjegyző járásbíró, 11. Rihmer Aladár kir. ítélőtáblái tanácsjegyző jegyző, 12. Dr. Takács László kir. ítélőtáblái tanácsjegyző jegyző, II. A pécsi kir. törvényszék és pécsi kir. járásbíróság bírói tagjai: 13. Hardi Sándor kir. törvényszéki elnök, 14. Horváth Csongor János kir. ít[élő]tábl[ai] bír [ói] c. és jelleggel] ell[átott] kir. járásbíró, 15. Muraközy László kir. törvényszéki bíró, 16. Kerese Miklós kir. törvényszéki bíró, 17. Koszér János kir. törvényszéki bíró, 18. dr. Simon József kir. törvényszéki bíró, 19. Erdélyi Oszkár kir. törvényszéki bíró, 20. dr. Porges Miksa kir. törvényszéki bíró, 21. Peitler Imre kir. törvényszéki bíró, 22. Finkey Pál kir. törvényszéki bíró, 23. Dr. Apor Lipót kir. törvényszéki bíró, 24. Makara Iván kir. törvényszéki bíró, 25. Klie Lajos kir. törvényszéki bíró, 26. Vodicska Ferenc kir. törvényszéki bíró, 27. dr. Jellachich Lajos kir. törvényszéki bíró, 28. Fessel Nándor112 kir. törvényszéki bíró, 29. dr. Kobilicz Elek kir. törvényszéki bíró, 30. Decleva Ignác kir. járásbíró, 31. Krigl Nándor kir. járásbíró, 32. Szigethy Antal kir. járásbíró, 33. Gosztonyi Gyula kir. járásbíró, 34. Mihálfy Dénes kir. albíró, III. A pécsi kir. ügyészség: 112 Helyesen Feszti Nándor. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom