Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből 1959-1990 - Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 11. (Pécs, 2003)

Függelék - Iratjegyzék

25. A cigány lakosság helyzete. Előterjesztés. 1979. 26. A cigány lakosság helyzete, a tanácsi feladatok. 1979. 27. A cigány lakosság helyzetének javítása. Egészségügyi Minisztérium körlevele. 1962. 28. Szociális helyzet. 1969. 29. Lakatos István pécs-vasasi lakosnak a kedvezményes lakóház-vásárlási akcióban 30. Orsós József és Tsai családi lakóház építési ügye. 31. Orsós János pécsi lakos részére földhasználat engedélyezése, részvételre kijelölése. 32. Cigány lakosság helyzetének javítására teendő intézkedések. 1974. 33. Cigány lakosság helyzetének javítására teendő intézkedések. 1974. 34. A Minisztertanács 3280/1976. sz. határozata a cigánylakosság helyzetének javításáról és gyorsabb ütemű társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről. 35. Jelentés cigány tankötelesekről. 1961. 36. Cigánytanulók helyzete. 1961. 37. A cigánykérdés megoldásának összefogására kijelölve a város művelődési osztálya. 38. Távlati terv készítésére felhívás. 1962. 39. A Művelődésügyi Minisztérium rendelkezése a cigánytanulók iskoláztatására. 1962. 40/a. A Művelődésügyi Minisztérium adatgyűjtése a cigánytelepek felszámolása érdeké­ben. 1963. 40/b. Jelentés a cigánytelepekről 41. Útmutató a cigánygyermekek részére szervezett előkészítő tanfolyamok vezetői számá­ra. 1967. 42. Tájékoztató kérése a cigány lakosság iskoláztatásáról. 1974. 43. Jelentés a cigánylakosság iskoláztatásáról. 1974. 44. A cigány lakosság iskoláztatási és közművelődési helyzete Pécs m. városban. 1974. 45. A cigánykérdéssel foglalkozó albizottság újjáalakítása. 1960. 46. Dr. Vörös Márton javaslata a cigánybizottság újjáalakítására. 1961. 47. A szociálpolitikai állandó bizottság mellett működő cigány albizottság problémái. 1969. 48/a. A cigány lakosság Pécs város határába történő letelepedése. 1961. 48/b. A cigány származású lakosságnak a város határába való áttelepítésének megakadályo­zása. 49. Kállai Gyula miniszterelnökhelyettes utasítása a cigány lakosság helyzetének javításá­ra. 1961. 50. Intézkedés a kormányrendelet végrehajtására. 51. Cigánytelepek helyzete és felszámolásuk lehetőségei. 1967. 52. Szociális követelményeknek meg nem felelő lakótelepek felszámolása 53. Kalányos Péter pécsi lakosnak a kedvezményes lakóházépítési akcióban részvételre ki­jelölése és részére házhely biztosítása. 1969. 54. 1969. évi „C" tip. építési, ill. vásárlási kölcsönre igényjogosultak. 55. Lakóházvásárlási kölcsön ügye. 56. A szociális követelményeknek meg nem felelő lakótelepek felszámolásával kapcsolat­ban tett intézkedések. 57. Tárcaközi Koordinációs Bizottság 1969. május 7. napján tartott ülés állásfoglalása. 58. A cigányság helyzetéről és javaslatok helyzetük fokozatos javítására

Next

/
Oldalképek
Tartalom