Gyánti István: Tanulmányok Ódor Imre emlékére (Pécs, 2018)

TANULMÁNYOK - Cserna Anna: Ideák és kétségek. Hainer Ignác törvénygyakornok naplója 1837-ből

CsERNA Anna Ideák és kétségek Hainer Ignác törvénygyakornok naplója 1837-ből A személyes, vagy másképpen az én-dokumentumokkörébe tartozó napló különleges forrástípus, ugyanis az íróját külső elvárások nem korlátozzák, teljes mértékben ön­magát adhatja. A napló a magánszférát rejti, bizalmas, intim, szubjektív gondolatokat, reakciókat rögzít, azaz az ént tükrözi vissza. A naplóbejegyzésekben a pillanat, a jelen közvetlen benyomásai, érzelmek, szituációk jelennek meg. Sajátossága, hogy az író nézőpontja alapján informálódhatunk a történésekről, a cselekedeteit meghatározó érvekről, magyarázatokról, az illető személy személyiségjegyeiről. Ha a naplóíró fia­talember lévén, akkor még az életkori jellegzetességekkel is számolnunk kell, mint a tapasztalat hiányával, mint az emóciók hullámzásával és befolyásoltságával. A napló élmények összefoglalója akkor is, ha látszólag napirendszerű leírásokat tartalmaz, a jelentéktelennek tűnő feljegyzés is társadalomtörténeti szemszögből felértékelődik, ugyanis számunkra az adott kor emberének hétköznapjairól szól.1 A mindennapok adalékaival szolgáló napló forrásértéke vitathatatlan, és napjaink mikrotörténelem kutatása már kiemelkedő dokumentumként kezeli, azaz történeti forrásnak tekin­ti. A közgyűjteményekbe szerencsére számos napló került, többek között a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára is jó néhányat őriz. A reformkori értel­miség, a honorácior réteg társadalomtörténeti megközelítésű kutatásához ajánljuk elsősorban Hainer Ignác törvénygyakornok 1837-ben írott feljegyzéseit. Hainer Ignác naplója önmagában is érdekes olvasmány, hiszen egy 19. század első felében élt, fel­nőttsége kezdetén lévő ifjú ember világába, gondjaiba kalauzolja el az olvasót, valódi élményt nyújtva a reformkort kedvelőknek. Hainer Ignác birtoktalan nemesi értelmiségi családból származott.2 A jogi pá­lya kijelölt út volt számára, hiszen nagyapja, apja is uradalmi tisztséget viselt, a jogi végzettség a családjában a kenyérkeresetet biztosította. Az iskoláztatásában tehát ra­cionális indokok, valamint a családi hagyomány követése volt a motiváció. Az is­kolázottság megőrzendő családi érték, e tekintetben az anyagi nehézség sem gátló akadály. Apját öt éves korában vesztette el, ő lett anyja reménysége, a család remény­iSasfi 2013,262-263. 2 Glósz 2014a, 43., 45. Hainer Ignác (1818-1900) apja Hainer Ignác (1785-1823) Baranya vármegye levéltárnoka, majd a Gróf Jankovich uradalomban inspektor, a család nemességének kihirdetője, anyja Madarász Katalin. Apai nagyapja, Szászországból Baranyába áttelepedett Hainer János kasznár a Petrovszky-uradalomban, anyai nagyapja, Madarász József a gróf Jankovich Izidor Pozsega vármegyei uradalmainak teljhatalmú megbízottja, nagybátyja, ifj. Madarász József a vármegye főjegyzője, helyettes alispánja 1847-ben. 114

Next

/
Oldalképek
Tartalom