Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1972. (Pécs, 1973)

HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK - Horváth J. Gyula - Tímár György: XVI. századi dikális konscripcíók Baranya megyéről (1542, 1551, 1564)

205. HETVEHELY a fehérvári káptalané, plébániás hely (1542/69, 143, 1551/471; 1564a: Hetfeyhel Fol. 783a; 1564b/610). - Ma Hetvehely - K60.257,. Hidas kzs ld: 51 Berekal, 433 Püspökhidas., 502 Szentrnáría. 206. HIDAS a szigeti váré (1564b/919). - Ma hn S zekszárd határában az M6-os út mellett. 1909: Hidasi vfoíjgy, Hidasi cs[_árda] (75000-es térkép). - Vö 290 Kürtös. HIDOR ld: 195 Héder. 207. HÍD VÉG a budai apácáké (1551/504). - Ma Baranyhídvég. - CsII/490; K60.671. HÍMESEGYHÁZ ld: 11 Alsőhímesegyház; 152 Felsőhímesegyház, Hímesháza kzs ld: Hfrnesegyház, 89 Citó. Hird kzs ld: 208 Hird, 422 Pirin. 208. HIRD a pécsváradi apáté (1542/259; '1564b/798). - Ma Hird. - Gy.l/318; K60.595. Hirics kzs ld: 209 Hirics, 480 Szelcsány, 209. HIRICS a p. káptalané (1542/211). - Ma Hirics. - Gy. 1/318; K60.679. HORHI ld: 388 Orolya Horváthertelend kzs ld: 202 Hertelend, 353 Kéthely (?). Hosszúhetény kzs ld: 210 Hosszúhetény, 263 Kisnádasd, 387 Ormánd, 210. HOSSZÚHETÉNY a pécsváradi -apáté', majd a szigeti váré (1542/260; 1564b/835). - Ma Hosszúhetény .- Gy.1/314, g-le tény 1-2*]; K60.588. 211. HOSSZÚ TÓT a p. káptalané (1542/73; 1551/425; 1564a: Hozwtoth Fol. 486b; 1564b/776). - Ma Husztót. - K60.258; RC71. Husztőt. Hogy ész kzs Tolna m. ld: 70 Bokord (?), 212 Hőgyész, 440 Rekettye, 212. HŐGYÉSZ Alya Kristófé (1564b/692). - Ma Hőgyész Tolna megyében. - Cs.HI/430j K60.372. Husztót kzs ld:211 Hosszútőt. Ibafa kzs ld: 135 Egri (?) 213 Ibafalva, 295 Lapsi, 302 Liki. 213. IBAFALVA Itn-k birtokában (1542/359). - Ma Ibafa.- Cs. 11/491; K60.172; BH68.115; Kázmér 259; RC70. Ibafa(lva). 214. ICCSE Bosnyák Mártoné (1564a: Ichye Fol« 789a; 1564b/892). - 1561-ben a köv, falvak sorá­ban találjuk: Wyffalw, Kewuesd, Moragy, Zerdahel, Zenthmyklos, Wehen, Feyerwyz, Nyamad, Ikchew, Saagh, ... (Dézsmajegyzék pag,7a). Vö 546 Újfalu, 289 Kövesd, 351 Mórágy, 511 Szerdahely, .«,214 Iccse, 445 Ság, - Ma a tolnamegyei Mözs határában Iccse dn a községtől DDNy-ra, mellette Mözs irányában Fejérviz; Iccsétől Ny-ra a szekszárdi Palánk puszta területén Szentmiklős dn található £dr. Mészáros Gyula muz, ig, Szekszárd szives szóbeli közlése; Vö: Vezető a szekszárdi Balogh Ádám múzeum kiállításaiban. Szekszárd 1965, 57], Szekszárdtól K-re találjuk Nyámád pusztát (1909, 75000-es térkép). Varga 29, 33. 215. IGRICE Istvánffy Pálé, később Várdai Zsigmondé (1551/492, 1564b/698). - Sellye, Sósver­* tike vidékén feküdt. 1748:pred. Igricze Sősvertike után felsorolva Batthyán birtokában (BamL. p. kápt.hhlt,Fasc.9.No2) - Cs. 11/491; K60.660. Illocska kzs ld: 95 C.sát, 548 Újlakcsa, 572Ventye. Ipacsfa kzs ld: 217 Isztro. 216. ISZERŐ a p. püspöké (1542/165; 1551/440; 1564b/826). - Ma „ Regényétől É-ra a hegy tetőn lévő falurészt ma is Őszrőnek hivják"(NB, 2089) RC. - Gy.1/354. [Őszerő]; K60.54. 217. ISZTRO a Bika család templomos faluja, hol a plébánoson kivül oltárigazgatő is működött (1542/149, 227; 1564b/738). - Ma hn Drávaszabolcs határában K-re, ill. Ipacsfa határában D-re - Gy, 1/318 [iszrój.

Next

/
Oldalképek
Tartalom