Bezerédy Győző (szerk.): Baranya megye testnevelés- és sporttörténete. 1. 1867-1945 - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1987)

I. rész BARANYA MEGYE TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTÖRTÉNETE (1867-1921) - VI. Sportélet Pécsett és Baranyában az első világháború időszakában

Otthonban, ahol Várnai Mariskát díszoklevéllel tüntették ki, mert 143,75 koronát gyűjtött a menedékházhoz. 1914. március 22-én tartották közgyűlésüket. A „Me­nedékház" alapra 247,69 korona gyűlt össze, amit a Takarékpénztárnál helyeztek el. Az elmúlt évben 26 kirándulást rendeztek, de a résztvevők száma elég alacsony volt. Egy alkalommal elutaztak Fiúméba 7 fővel. A taglétszámuk emelkedett. A vezetőséget újjáválasztották és a központ (TBTE) engedélyével beléptek a Ma­gyar Turista Szövetségbe. 1914. május 5-én újból tartottak csoportgyűlést, ahol elhatározták a fiatalok bevonását. Olyan fiatalokkal kívántak foglalkozni, akik utolsó éves tanoncok, illetve családtagok voltak. Minden hét végén vezettek egész- vagy félnapos túrákat, amelyeket Farkas Ferenc, Krausz Benő, Veovecz János, Wolf József és Krausz Arnold vezettek. 390 A PAC szakosztályai közül a céllövők fejlődtek legjobban. Ez év elején mo­dern hadifegyvereket kaptak a HM-től. A szakosztály vezetését dr. Görög Győző vette át. A szakosztály tagja lett Hauber László (Pécsre helyezték), aki részt vett az 1912. évi stockholmi olimpián. (300 m, 27. lett 84 köregységgel.) Az első nyilvá­nos tréning a hadipuskákkal 1914. július 14-én volt. Ezen az egész szakosztály és a tisztikar részt vett. Kitűnő eredmények születtek. A nők közül Hamerli Böske eredménye emelkedett ki. 1914. július 20-ára versenyt írtak ki, amely jól sikerült. A következő verseny azonban a háború miatt már elmaradt. A teniszszakosztálynál sem voltak gondok, hiszen saját felszerelést használtak a tagok. Pécsre helyezték Göncz Lajost, a MAC, majd a BBTE többszörös bajno­kát, aki azonnal átvette a teniszszakosztály vezetését. 1914. május 4-én a szigetvári teniszpályák felavatásán Göncz Lajos és Krasznay Miklós tartott bemutatót. A PAC teniszezői részt vettek a pulai, majd Budapes­ten a BBTE versenyén, ahol Göncz Lajos megnyerte a férfi egyest és Kalladey Jenővel a párost is. 1914. június 14-én Göncz Lajos részt vett a nemzetközi baj­nokságon Budapesten, ahol harmadik lett. A PAC 1914. június 26-29-re nemzet­közi versenyt írt ki, amely egyben „Pécs" és „Dunántúl" bajnoksága is volt. A PAC atlétái 1914. július 26-ra írtak ki újabb versenyt, amelyen diákok is indulhattak. Népes mezőny jött össze, de a verseny a háborús hangulat miatt el­maradt. A résztvevőknek kifizették a költségeket. Az akkori hangulatról, az üres, elhagyott sporttelepről Haraszti Ferenc írt elkeseredett háborúellenes visszaemlé­kezést. 301 Kitört a háború és a sportoló fiatalokat kivitték a frontra. Az egyesületek nagy része megszűnt. Tovább üzemelt azonban a Mecsek Egylet és a TBTE pécsi cso­portja, valamint a PAC teniszszakosztálya, főleg a nők teniszeztek folyamatosan. Játszottak a háború egész ideje alatt, csak akkor szüneteltek egy ideig, amikor elfogyott a labdájuk, amit nehéz volt beszerezni. A sportcsarnokba katonák költöztek és többé sohasem lett belőle sportcsarnok. 1914. október végén a TBTE pécsi csoportja ülést tartott, amelyen bizalmas jellegű témát tárgyalt a központ leirata alapján: a helyi csoport helyzete a há­borús viszonyok között. A vezetőségből és a tagok közül többen bevonultak, így a^ központ javasolta, hogy ha működésképtelenek lesznek, mit tegyenek. Miután az elnök is bevonult, Wolf József alelnök bejelentette, hogy a csoport még működő­képes. A vagyoni helyzetükről leltárt vettek fel és elhatározták, hogy a háború

Next

/
Oldalképek
Tartalom