Pesti János (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei. II. - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1982)

III. ADATTÁR - 191—236: Mohácsi járás

el. .342. Gabriella-forgó Vf örvénylő szakasza ("gurgyó"), az azonos nevű szi­get oldalán. 343. Nagy-Rongyos : rc. Rándzsie holmáré 'ua.' S, e, méreteiről. Vö. a 380. sz. névvel! 344. Majsi-magasles Építmény a Majsi-nyiladék (372. sz. név) közelében. 345. Eprös-liget: Gesztönyés-liget: rc. Podúre dúdzsé 'eper(fa)­erdő': rc. Podúre giscsin 'gesztenyeerdő' S, ligetszerű e, 1, a fafajtákról. 346. Tigáncsin, -ba: Digancsi, -ba: Digáncsi-erdő: n. Tigâncsina Vált 'Digatschiner Wald': szh. Digâncsinovâ sumâ 'Digancinova suma': rc. Digáncse 'Digancsi' [K17: Erdőfű] S, Mf, e, 1, vízállás. — A. sz. szerb „földfogialóról", ill. bérlőről, más a. sz. a 383. sz. híd őrzőjéről nevezték el. 347. Digáncsi-Duna: n. Tigâncsin­Tána 'Digantschin-Donau': sz. Digáncsov Dunáv 'Digancov Dunav': rc. Dun(ú)­ré Digáncsuluj 'Digáncsin Dunája' Folyam szakasza, ma már Hág, a hasonló nevű dűlő (346. sz. név) mentén. 348. Bërta-tanya: Sági-tanya: Józsa-tanya: n. Sági-Szálás 'Sági-Hof: szh. Ságijev szálas 'Sagijev salas': rc. Kâszâ lu Sági 'Sá­gi-tanya' Ta. 349. Endresz-tanya : Kaproncai-tanya Ta volt. 350. [MoFnT2: Kö­zépbéda; Lh] Ujabb keletű térképnév. Tanyabokor. Ide tartozik: 329, 335, 348, 356, 371. 351. Vízügyi ut [Hiv.: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság magánútja] Űt, műút az 1970-es évekből. A Vadászkastélyt elhagyva a töltés koronáján halad a 0 km-kőig (340, 490. sz. nevek). Űj keletű név. 352. Kűső-Béla: szh. Szpolyásnyá Beda 'Spoljasnja Beda': rc. Bëdâ âfârë 'kinti Béda' Mf, e, 1, r, n f fekvéséről. Lásd a 316. sz. névnél! 353. Kűső-bédai magasles Építmény. 354L Digáncsi-magasles Építmény. 355. Dájoki lénia: n. Dályokar Líni 'Daljoker Li­nie, ~ Schneise': szh. Dâljoskâ lënijâ 'Daljoska lenija' Űt, erdei nyiladék Dályok község felé. 356. Mëndlër-tanya: Kőszegi-tanya: Nagy-tanya: n. M ëndlar-Szálas 'Mendler-Hof ' szh. Mëndlërov szâlâs 'Mendlerov salas' : rc. Kászá lu Mëndlër 'Mendler-tanya' Ta. 357. Borda lénia: Borda nyiladék: n. Borda-Líni 'Borda­Linie, Borda-Schneise': szh. Bordinâ lënijâ 'Bordina lenija': rc. Kágye u Bor­Borgyi 'út Bordánál' [K16: Hayduk (Borda) K19: Borda nyiladék] Erdei nyi­ladék, Űt, Borda Márton egykori erdészről. Az erdészeti dolgozók nyiladékot, a parasztemberek inkább léniát mondanak. — A. sz. az uradalomban 1945-ig egy 40—50 főnyi csoport vezetőjét hajdú-nak nevezték (pl.: hambár-hajdú, summás-hajdú, erdőmunkások hajdúja). Valószínűleg erre utal a térképnév. 358. Öreg út: n. Alt Vëk 'Alter Weg': szh. Sztári pút 'Stari put': szik. Sztárá cészta 'Stará cesta': rc. Kágye bëtirna 'ua.' [K16: Űt jele K19: öregut] Űt, a Felső-bédai erdészházat és a Matanov-nyiladékot (305, 408. sz. nevek) összekötő régi erdei út. 359. Házi nyiladék: n. Jéhaslíni 'Jägerlinie, ~ Schneise': szh. Jágerszká lenijá 'Sumarova lenija': rc. Lénia vadászoluj 'vadász — erdész lé­niája' [K19: Házi nyiladék] Erdei nyiladék, út. Erdészháztól (305. sz. név) in­dul. Vö. a 406. sz. névvel! 360. Rongyosi lénia Űt, erdei nyiladék, az azonos nevű dűlőrészről. 361. Rongyos, -ba: rc. Rândzsië 'ua.' S, e, kevés r. Eredetét nem ismerik. A rc. név valószínűleg a magyar torzítása. Ide tartozik: 343, 380. 362. Széles lénia: Széles nyiladék: n. Prádi Líni 'Breite Linie, ~ Schneise': szh. Sirokâ lënijâ 'Siroká línia, cesta': rc. Kágye láta 'széles út' [K19: Matanov nyi­ladék] Erdei nyiladék, Út, egy része országút (301, 315. sz. nevek!) szokatlan szélességéről. Régen Izsépre vezetett. — Más a. sz. ez a Matanov nyiladék Vö. a 408. sz. névvel! 363. Horgos lénia: n. Hakz^-Líni 'Haken-Linie, ~ -Schneise': rc. Horgos-lënia 'ua.' [K19: Horgos nyiladék] Erdei nyiladék, Út. — Régen itt horhos (horgos) út lehetett. 364. Martinprúdi kubik-gödör G, az azonos nevű dűlőben. 365. Martinprúd lénia: Martinpruti nyiladék: n. Martinpródzr Líni 'Martinpruder Linie, Schneise': szh. Martinprúdszká lënijâ 'Martinprudska le­nija' [K19: Martinpruti nyiladék] Üt, erdei nyiladék, a hasonló nevű dűlőrész-

Next

/
Oldalképek
Tartalom