Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1989. (Pécs, 1989)

Tanulmányok és források Baranya XIX. és XX. századi oktatás- és művelődéstörténetéhez - KOVÁCS EMIL: A baranyai református egyházmegye templomainak hangszerel (1983-ban)

2. GORDISA A templom karzatában áll a sípjaitól teljesen megfosztott, 4 regiszteres pozitív­orgona. Pedálműve nincs. 54 billentyű: C—f-ig. Játszóasztala a hangszer mögött van. Eredetileg állva játszhatott az orgonista a hangszeren, később padot építettek, de kényelmetlen lehetett azon ülve játszani. Eredete: a XIX. század első feléből származhat. Valószínűnek tartom, hogy erre a helyére 1886 után építették át. 3. TU RONY A templom karzatán állt a II. világháborúig egy kis pozitív-orgona. Valószínűnek tartom, hogy pedálmúve nem volt. Annyira elhordták darabjait, hogy csak a be­építés helye és a karzat mellvédjébe épített politúrozott darabok engednek követ­keztetni a hangszer alakjára, nagyságára. A kutatáskor megtaláltam a szélládát a toronyban, annak is a legfelső részén: a harangok alatti padlónak betéve. Az 1886-os Generális Visitáció jegyzőkönyve annyit ír az orgonáról: „A templom nyu­gati oldalán fekvő, deszkából készült karba az 1873. évben egy 6-változatú avult orgona állíttatott 400 forintnyi költséggel." A további kutatást segítheti a szélláda kiszabadítása és restaurálása. 4. ZALÁTA A templom karzatában áll az orgona szekrénye. A játszóasztal a karzat mellvéd­jébe van beépítve. Maga a játszóasztal romos, a traktúra hiányzik. Eredete: Az orgonát az Angster-cég építette be a zalátai templomba az 1930-as évek közepén. A pécsi Székesegyház Eskető-kápolnájában volt eladdig. Amikor Pécsett erre a célra új hangszer épült, az Angster-cég közvetítésével a zalátaiak megvásárolták a régi orgonát. Építési ideje a XIX. század második fele lehet. Talán eredetileg is Angster-mű? Mechanikus. 54 manuál-billentyű: C-f-ig. 27 pedál-billentyű, de ismétlős. 7 sípsoros szélláda a manuálhoz. 1 sípsoros - 12 fedett fasíppal — szélláda a pedálhoz. 3 lábtritt. A sípokat, a billentyűket és a pálcikákat a bolgár megszállás ideje alatt, 1945 ta­vaszán széthordták a faluban. A nagyobb sípok (12 pedálsíp és mintegy 100 darab manuáisíp) megvannak a nyárikonyha padlásán. Az orgonaszekrény felett a mennyezet beázott. A szú minden darabjában meg­található. Ha sor kerül az eredetileg festett templom rendbetételére, ideje lenne a 8 játé­kos orgonát is felújítani. 5. DRÁVASZERDAHELY Angster és Fia Orgonagyár, Pécs. Mechanikus, pozitív-orgona. Pedálműve nincs. 4 sípsoros szélláda, amely C-Cisz-oldalas. 49 billentyű, C-c-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom