Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1982. (Pécs, 1983)"

TANULMÁNYOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL - Laki János: A népiskolák fejlődése, illetve stagnálása a két világháború közötti Baranyában

1943 Hét osztálycsoport (VIII, o. nincs). Egy ta­nító, 30 beírt tanuló (6 r. k., 24 ref. - 30 magyar). PÓCSA 1922 R. k. iskola, 1 tanterem (38,4 m 2 ) jókarban. Egy tanító, 6 osztálycsoport, 26 beírt tanuló (26 r. k. — 26 német). A tanítás nyelve; ma­gyar-{-német. 1943 Nyolc osztálycsoport, 1 tanterem (60 m 2 ), 34 beírt tanuló (34 r. k. - 34 német). A ta­nítás nyelve: német. POGÁNY 1922 A) R. k. iskola, 1 tanterem (60 m 2 ). Egy ta­nító, 6 osztálycsoport, 69 beírt tanuló (69 r. k. — 15 magyar, 54 horvát). A tanítás nyel­ve: magyar -f- horvát. B) Ág. ev. iskola, 1 tanterem (55,2 m 2 ) meg­felelő. Egy tanító, 6 osztálycsoport, 31 be­írt tanuló (3 réf., 28 ág. ev. — 31 német). A tanítás nyelve: magyar -f- német. 7943 A) Nyolc osztálycsoport, 77 beírt tanuló (77 r. k. — 18 magyar, 59 sokác). A tanítás nyel­ve: magyar -f- sokác. B) Nyolc osztálycsoport, 64 beírt tanuló (1 r. lt., 3 réf., 60 ág. ev. - 64 német). A tanítás nyelve: német. PUSZTAKISFALUD 7922 R. k. iskola, 1 tanterem (30 m 2 ) megfelelő. Egy tanító, 6 osztálycsoport, 28 beírt tanuló (23 r. k., 5 egyéb - 28 német). A tanítás nyelve: német. 7943 A tanítói állás üresedésben — tanítás nincs. PÜSPÖKBOGÁD 7922 R. k. iskola, 1 tanterem (57,2 m 2 ) jókarban. Egy tanító, 6 osztálycsoport, 52 beírt tanuló (52 r. k. - 52 magyar). À tanítás nyelve: ma­gyar. 7943 | Nyolc osztálycsoport, 53 beírt tanuló (53 r. k. — 53 magyar). PÜSPÖKLAK 7922 R. k. iskola, 2 tanterem (112 m 2 ) tűrhető ál­laptoban. Két tanító, 6 osztálycsoport, 110 beírt tanuló (110 r. k. — 110 német). A taní­tás nyelve: magyar. 7943 Nyolc osztálycsoport, 135 beírt tanuló (135 r. k. - 135 német). A tanítás nyelve: német. PüSPÖKMÁROK R. k. iskola, 2 tanterem (92 m 2 ). Egy tanító és egy tanítónő, 6 osztálycsoport, 75 beírt ta­nuló (75 r. k. — 10 magyar, 52 német, 13 horvát). A tanítás nyelve: német. 7943 Nyolc osztálycsoport, 63 beírt tanuló (63 r. k. - 3 magyar, 50 német, 10 sokác). A tanítás nyelve: magyar -j- német. PÜSPÖKNÁDASD 1922 R. k. iskola, 5 tanterem (318 m 2 ). 3 tanító, 2 tanítónő, 6 osztálycsoport, 277 beírt ta­nuló (277 r. k. - 11 magyar, 266 német). A tanítás nyelve: magyar -j- német. 7943 Hat osztálycsoport (VII—VIII. o. nincs). Két tanító és két tanítónő, 284 beírt tanuló (284 r. k. — 284 német). A tanítás nyelve: német. PÜSPÖKSZENTERZSÉBET 7922 R. k. iskola, 1 tanterem (72 m 2 ). Egy tanító, 6 tanulócsoport, 61 beírt tanuló (61 r. k. ­27 magyar, 28 német, 6 egyéb). A tanítás nyelve: magyar. 7943 Nyolc osztálycsoport, 72 beírt tanuló (72 r. k. — 48 magyar, 18 német, 6 cigány). A tanítás nyelve: magyar -j- német. PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ 7922 R. k. iskola, 1 tanterem (21 m 2 ) jókarban. Egy tanító, 5 osztálycsoport, 13 beírt tanuló (13 r. k. — 13 német). A tanítás nyelve: ma­gyar. Egyesült Hosszúheténnyel — Hosszúhetény néven — 1941. aug. 18-án. RÁCPETRE A község neve 1933. május 10-én Rácpetré­ről Újpetrére változott. 7922 Rácpetre, r. k. iskola, 3 tanterem (172 m 2 ). Két tanító, egy tanítónő, 6 osztálycsoport, 112 beírt tanuló (112 r. k. - 4 magyar, 108 német). A tanítás nyelve: magyar. 7943 Újpetre. Nyolc osztálycsoport, egy tanítónő, 113 beírt tanuló (110 r. k„ 2 réf., 1 ág. ev. ­14 magyar, 99 német). A tanítás nyelve: ma­gyar és német. RÁDFALVA 7922 Ref. iskola, 1 tanterem (32 m 2 ) tűrhető álla­potban. Egy tanító, 6 osztálycsoport, 26 beírt tanuló (8 r. k., 18 ref. - 26 magyar). A taní­tás nyelve: magyar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom