Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1979. (1979)

TANULMÁNYOK A PÉCSI IRODALMI ÉLETRŐL - Erdődi Gyula: Adatok Fehér Sándor életéhez

84. sorszám. 1881-1885. IV. kötet 82. lapszám. Spiegel Erzsébet 1885. május 16. Apa: Spiegel Jakab kereskedő, 30 éves. Anya: Kell­ner Teréz htb., 17 éves. Lakóhelyük: Miskolc, Városháztér 19. Bába: Bondi Rozália. Ke­resztelve lett: 1885. május 23. Koma: F reiseich Simon. Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1884. 54. folyószám. 1881-1885. IV. kötet 53. lapszám. Spiegel Cornel — neme leány — 1884. március 1. Bába: Bondi Rozália, Keresztelve lett: 1884. március 6. Koma: Rosenzweig Sámuel. Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1887. 44. bejegyzés. 1886-1895. 64. lapszám. Spiegel Margit, 1887. március 1. Keresztelték: 1887. március 5. Bába: Bondi Rozália, Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1890. 26. bejegyzés. 1886-1895. 210 lapszám. Spiegel Luisa, 1890. február 15. Keresztelték: 1890. február 20. Bába: Gesztring Rósa. Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1891. 189. bejegyzés. 1886-1895. 291. lapszám. Spiegel Imre, 1891. szeptember 20. Bába: Gesztring Róza. Körülmetélő: Rosenzweig Sámuel, 1891. szeptember 27. Tanú: Keller Ignátz kocsmáros. Uo. 1895. 486. lapszám, 156. bejegyzésnél halva született leány. Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1896. 186. bejegyzés. Spiegel Dezső, 1896. szeptember 9. Izraelita Hitközség Miskolc, születési anyakönyv, 1897. 292. bejegyzés. Spiegel Béla, 1897. december 23. Ezután a fivérek felkutatása látszott logikusnak, hiszen emberi számítások szerint még él­hettek is. A Miskolci I. kerületi Anykönyvi Kerületben Vaszily Lászlóné állt rendelkezésünkre, akinek segítségével kiderült, hogy Spiegel Imrét a németek deportálták. Spiegel Dezső 1968-ban Budapesten meghalt és Spiegel Béla Baján 1942. március 28-án, a belvárosi ró­mai katolikus plébánián, az 1530. számú áttérési bizonylat szerint, katolikus hitre tért át, felvette a János Béla nevet, tette ezt nyilvánvalóan a zsidóüldözések miatt. Még egy utolsó lehetőségnek látszott a leányok házasságkötésének időpontjának megál­lapítása, valamint az, hogy házasságukból született-e gyermek. Spiegel Margit 1909-ben Csató Lajossal kötött házasságot és 1910. augusztus 25-én Zsuzsanna nevű gyermekük szü­letett, majd Budapestre költöztek a Korall u. 8. szám alá. Spiegel Luisa 1914-ben kötött há­zasságot Berkovits Sándorral, gyermekük nem született. Ekkor azonban számunkra egy szen­zációs nyomra bukkantunk. Spiegel Cornel 1905-ben férjhez ment Rátkai Mórhoz és 1907. december 23-án György István nevű gyermekük született. Az apa, Rátkai Mór 1925-ben Bu­dapesten a katolikus hitre tért át és felvette a Márton keresztnevet. Felszabadulásunk utáni színészi életünk egyik legnagyobb egyéniségéről van szó. Bár ő már meghalt, György nevű fiának megtalálása nagymértékben előre vitte volna a Fehér Sándor kutatásokat. Sem a Nemzeti Színházban, sem a Belügyminisztérium Lakcím és Közlekedés Nyilvántartó Osztá­lyán nem tudtak adatot szolgáltatni. Azonban a Budapesti egyéni előfizetők telefonkönyvé­ben szerepel özv. Rátkai Mártonné neve. Felkerestük őt is. Címe: 1013 Budapest, Gróza Pé­ter rakpart 16. Mint kiderült, Rátkai Mártonnak ő a második felesége. Tájékoztatása szerint Rátkai György az Amerikai Egyesült Államokban él. Címe: George Rátkai, New York 480 Lexingt Ave. Paul Dome Stúdió. Rátkainé elmondta azt is, hogy még él Fehér Sándor fia is, és tartja a kapcsolatot Rátkai Györggyel. Tájékoztatott arról is, hogy sokat hallott Fehér Sándorról, aki nagyon intelligens, értelmes ember volt, környezete, családja szerette és megbecsülte, sőt felesége is intelligens, jó izlésű, halk szavú asszony volt. Azonnal írtunk Rátkai Györgynek, aki három hét alatt válaszolt, bár használható adatot nem közölt ku­tatásainkhoz, de megírta Fehér Sándor fiának a címét, akinek születési anyakönyvi bejegy­zését a Baranya megyei Levéltárban meg is találtuk. George Fehér, Sherbrook Farm Cum­mington, Mass. 01026. Irtunk ferre a cimre is, sőt megpróbálkoztunk mégegyszer Rátkai Györggyel, azonban számunkra érthetetlen módon válasz azóta sem érkezett. ' Bm. L. A pécsi Felsőkereskedelmi Iskola iratai. 1914. 8 Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc I. számú akvi kerület 1908. évi házassági anya­könyvének 178. bejegyzése. Fehér Sándor budapesti lakása ekkor a VII, kerületben, az Akáczfa utca 38. szám alatt volt. !J Bm. L. A pécsi Felsőkereskedelmi Iskola iratai. 1914. 10 Bm. L. Pécs Polg. m. ir. 8440/1911. sz. Budapest Székesfőváros Tanácsa átiratában kér­te Pécs szab. kir. város Tanácsát, hogy kérdezzék ki Fehér Sándort édesanyja hollétének ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom