Tóth Imre (szerk.): Római katolikus világi papság és a férfi-női szerzetesrendek cimtára 1947-48. évre (Budapest, 1947)

CSORNAI PREMONTREI KANONOKREND. A rend állalános főnöke: Noots Habért dr. generális apát, Róma. A rend főnöke: Siraonffy Jenő, csornai prépost, a Katolikus Iskolai Főhatóság tagja, tanügyi főtanácsos. Kendházak. A csornai konvent tagjai: Gótzy Mihály dr. a rend perjele, a rendi hittud. főiskola igazgatója, tanügyi főtan. — Lakos Tibor alperjel, rendi 'számvevő, könyvtáros. — Málits Frigyes közp. pénztáros. — Vágner Alajos közp. irodaigazgató, a csornai orsz. levéltár őre. — Haigli Szilárd jószág­kormányzó. — Pataki Bernardin dr. hitíud. főisk. tan. — Keresztesy László dr. noviciusmester, hittud. főisk. lan., préposti titkár. — Mihályi Gilbert hittud. főisk. tan. — Porpáczy Ernő hittud. főisk. tan. — Alap- vizsgálatot tett tanárjelöltek Budapesten: Fehér György, Nagy Bálint, Fleck Sebő, Horváth Miklós. — Tanárjelöltek Budapesten: Horváth Ellák, Tóth Hugó, Bognár Rudolf. A keszthelyi rendház és gimnázium tagjai: Házfőnök és gimn. igaz­gató: Szalay Albin dr. — Gimn. tanárok: Jakab Lajos c. gimn. igazgató. Horváth Antal, Kún Kázmér oki. gazda, Klempa Károly dr. h. házfőnök, Ipoly Ágoston dr. ált. isk. igazg., Iharos Alfonz dr., Sallér Hermann dr., Miklós Ráfael dr., Szép Krizosztém, Radnóczi Kelemen, Porpáczy Gergely, Horváth Benedek. A szombathelyi rendház és gimnázium tagjai: Házfőnök és gimn. igazgató: Pákay Arnold tanügyi főtan. — Gimn. tanárok: Nagy Sándor, Újhelyi Tivadar, Janzsó Ferenc dr., Bartal Zsigmond h. házf., Kövér Fidél dr., Fedor Gábor, Hellebrand Domokos ált. isk. igazg., Törnár Ede dr. áll. gimn. igazg., Szomor Tamás dr., Fáy Ervin, Zsiga Edömér, Kopácsi Lóránt, Szigeti Rémig dr., Mester Alderik, Gelencsér Pál, Schmidt József. A jánosliidai rendház tagjai: Horváth Róbert dr. rendházi perjel, c. gimn. igazg., Hermán Medárd pl., Göbl Valér htó, Tóth Péter dr. htó és kisegítő lelkész. A tiirjei rendház tagjai: Berkes Ottó rendházi perjel, c. tanker, főig., Novák Béla dr. házfőnök, gazd. főtan., Vargha István dr. nyugalomban, Molnár Szaniszló nyugalomban, Gergye Ipoly könyvtáros, Erdélyi Irén plébános, Zalaváry Godefrid htó és kisegítő lelkész. I. A zirci konvent tagjai: Horváth Konstantin dr. perjel, hittud. főisk. igazgató. Tóth Ev. Já­nos dr. alperjel, házgondnok, hittud. főisk. tanár. Kiss Albin dr. hittud. főisk. tanár, a rendi tanács tagja. Kapossy Endre dr. nyugalomban. Cso- konay Zsigmond kórházi lelkész, az angolkert felügyelője. Unger Barnabás dr. nyugalomban. Pölöskey Kornél központi számvevő. Weber Arnulf jószágkormányzó, az erdészet vezetője. Neuhold özséb, apáti szertartó. Schweighoffer Kolos dr. hittud. főisk. tanár, apátsági könyvtáros. Székely Artúr másodházgondnok, aklipuszlai miséző. Kukoda Miklós lelkész. Sigmond Lóránt noviciusmester, hittud. főisk. tanár. Köveshegyi Rajnáid dr. hittud. főisk. tanár, a rendi növendékek tanúim, felügyelője. Rábai Kristóf apáti jegyző. Novák Bonaventura segédlelkész. Szász Alfréd nyugalomban. ‘122

Next

/
Oldalképek
Tartalom