Az Élet, 1909 (4. évfolyam, 1-8. szám)

1909-01-20 / 1. szám

IV. évfolyam. Nagykároly, 1909. január hó 20. 1. szám AZ ÉLET Az alkohol ellenes szövetség hivatalos közlönye. — Megjelenik minden hó 20-án. — Szerkesztőség és kiadóhivatal:- s Nagykároly, Szatmár vármegye. ,íe­Felelős szerkesztő és laptulajdonos: £)r. Szentkirályi Sándor az alkoholellenes szövetség titkára. Előfizetési ár: Egész évre ...................................... 4 kor. Fél évre ............................................... 2 kor. Hi rdetéseket, valamint a lap előfizetési árát felveszi a kiadóhivatal. Az iszákosok szanatóriuma javára: K f K f . 50 — Áthozat 21 — Csepel község mint erk. testület 3 — Erzsébetfalva község mint erk. testület . 5 — Soroksár község „ „ „ 4 — 2 — Pusheb András községi bíró Saroksár . 1 — 2 — Wisland Jenő „ elöljáró „ 1 — 2 — Taksony község mint erk. testület 2 — 4 — Áporka „ „ „ • . 2 — 2 — Kinkunlaczháza község mini erk. testület 2 — 2 — Pereo­1 1 » » )) )) 2 • — 10 10 _____ összesen : 43. — 5 — 4 — A 106. számú gyüjtőiven. Torontálmegye 6 ____ Al ibunári járás főszolgabírójának gyűjtése: 5 A 48 Kismargita község mint erk. testület . 5--­Tnrinszky Vilmos községi jegyző Kismargita 1 — Számos község mint erk. testület 5 — 1 Z Dobricza „ „ „ „ 5 — D Ferdinándfalva község mint erk. testület 2 — ZU Iláncza „ „ „ „ . 5 — Keérszőllős 5 — 0 1 ^ Végszentmihály „ „ „ „ . 5 — 1 j Sándorfalva 2 — 0 Alibunár község mint erk. testület 5 — D í=j Románpetre „ „ „ „ . 5 — Összesen : 45 132 48 Az 54. számú gyüjtőiven. Az egri járás főszolgabírójának gyűjtése: 3 — Vécs község mi d erk. testület 5 — 1 — Tolvay Gábor . 1 — 2 — Babies Sándor ..... 1 — 2 — István Lajos ..... 1 — 2 — Tófalu község jegyzőjének külön gyűjtése 2 — 77 tételben . 11 50 1 — Mezőtárkány község jegyzőjének külön gyüj­2 — tése 7 tételben .... 1 70 4 — Maldár község jegyzőjének külön gyűjtése 2 — 24 tételben . . . | 10 — 21 | ­Átvitel: 31 20 Csanádinegye alispánja A 207. sz. gyüjtő-iven. Gyűjtötte Pozsony megye nagy szom buti járásának jo szó Igab irája Pudmericz község mint erk. testület . Halmos Istvánfalu „ „ „ Cziffer Gocznód Pusztapát Majtény Abrakául Geszt Bohumcz Dejte, Kátlócz, Felsődombó községek min erk. testület Szalincsi körjegyző gyűjtése Nádas és Bikszád községek mint erk. test Szárazpatak, Kozelna, Harangfalu községei« mint erk. testület Gerenczér község mint erk. testűid . Oltóvölgy, Hosszufalu község mint erk. test Bélaház, Binzér, Istvánfalu községek mini erk. testület . Spácza község mint erk. testület . Szomolány „ „ „ „ . . Apaj ,, „ ,, » • Zazar „ ,, ,, ,, ■ Összesen: A 440. számú gyüjtőiven. Gyűjtötte a ráczkevei járás főszolgabirája : Ráczkeve község mint erk. test. Lőrinczy István Ráczkeve Szigetbecse község mint erk. testület Makád „ „ „ Makádi Hitelszövetkezet Makád Lórév község mint erk. testület Szigetujfalui Hitelszövetkezet Szigetulfalu Szigetujfalu község mint erk. testület Szigetcsép „ „ „ . Szigetszentmiklus község mint erk. testület Átvitel :■

Next

/
Oldalképek
Tartalom