Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1932

21 Méltóságos és főtisztelendő D. Raffay Sándor Püspök úr szíves adományából Szilasi Zoltán V. o. és Esztergályi Gyula IV. o. tanulók 10—10 pengő jutalomban részesültek. A Rozsnyói Öreg Diákok 25 P adományát Lórencz András VII. o. tanuló kapta. Egy pestmegyei ev. lelkész úr 20 P adományából 5—5 P-t kap­tak Karádi István III., Szilasi József II., Jakus Pál és Kaján József I. o. tanulók. Künsztler János tanár úr 50 P adományából: Schulmeister József VIII. o. tanuló 20 P, Havasi Kálmán VII. o. tanuló 20 P és Szaniszló Ferenc VIII. o. tanuló 10 P jutalomban részesültek. Mint az egyházi énekben buzgó tanulók Haberehrn Gusztáv tanár úr adományából az ő Kis Korái könyvének 1 — 1 példányát kapták Jakus Pál és Róka Jószef I. o. tanulók. Több alapítvány kamatait az Aszódi Takarékpénztár válsága miatt nem tudtuk kiosztani. Singer és Wolfner könyvkereskedő cég adományából könyvju­talmat kaptak: Mikes László VI., Engel Pál VIII. és Mester István VIII., André László VII. és Kecskés László VII. o. tanulók. Lőwy Andor helybeli könyv- és papírkeréskedő adományából: Varga József IV., Kapuszta József III., Mrkva Mihály III. o. tanulók kaptak könyvjutalmat. Dr Reuss Pál tanár úr adományából egy német könyvet kapott jutalmul Boda Mihály IV. o. tanuló. Dr Czirbusz Endre tanár úr adományából könyvjutalomban részesült Varga István III. o. tanuló. Az Egyetemi Nyomda és az Adorján Testvérek könyvadományai későn érkeztek be s így azokat csak jövőre oszthatjuk ki. Az intézet szépen sikerült tornaversenyén érmet kaptak a követ­kezők : Schulmeister József Vili (kettőt), Moys Béla VIII. (kettőt), Dúzs Gedeon VII., Sperlágh József VII., Piry Endre VII., Chugyik József VI., Kroner József IV., Morhardt Károly III, Spisák Líszló II., Steier György I. o. tanulók. Sz. P. VI. A tanulók névsora. I. osztály. Angyal Sándor rk. Aparvári László rk. Balogh Zsigmond ref. Bánki Zoltán ev. Bányai István rk. isin. Bernhardt Lajos ev. Biliinger László rk. Böszörményi Attila ref. Kaján József ev. Darnyik Vendel rk. Kalocsai Mihály rk Eötvös Károly ref. Kapufa János rk. Genersich János ev. Klenovszky Pál ev. Henczély Tibor ev. Koncz Miklós rk. Hlavács Gyula ev. Kovács Ferenc ref. Jakus Pál ev. Kovács István rk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom