Zárszámadás, 1925-1926

Jelentés az 1925-1926. évi zárszámadásról

173 EGYÉB JELENTÉSEK. B. Kegy dijak : 3. Kovalik Józsefné szül. Gyömbér Mária, állami reál­gimnáziumi napibéres szolga özvegye részére az 1. pont alatt ismertetett okok alapján özvegysége tartamára évi 3,324.000 K kegydij engedélyeztetett . 4. Özv. Simonyi Jánosné szül. Táborszky Gabriella, állami Erzsébet Nőiskolái megbizott zenetanitónő, minthogy szabályszerű képesítéssel nem rendelkezett s ezért nyugdijra igényt adó végleges állásra kinevezhető nem volt, a törvény értelmében állandó nyugellátásra nem birt igénnyel; tekin­tettel azonban 33 évi kifogástalan szolgálatára, valamint teljes keresetképtelenségére, részére egyelőre három év tartamára évi 10,800.000 „ kegydij engedélyeztetett. 5. Dr. Szemák Istvánná szül. Pocza Rozália, állami főgimnáziumi tanár özvegye részére a 2. pont alatt ismertetett okok alapján özvegysége tartamára évi 11,016.000 ,, kegydij engedélyeztetett. 6. Szily Kálmán dr. műegyetemi tanár Mária nevű nagykorú szülőtlen árvája részére — tekintettel vagyontalan­ságára, valamint munka- és keresetképtelenségére — egyelőre három év tartamára, esetleg korábban bekövetkező másnemű ellátásáig évi 18,360.000 „ kegydij engedélyeztetett. Együtt B. 43,500.000 K. A vallás- és közoktatásügyi tárcánál összesen 48,696.000 K. Az igazságügyi tárcánál. A. Nyugdijak : Egy esetben a megszakitás miatt különben be nem számitható katonai szolgálat beszámitása folytán a nyugellátás évi 2,694.024 K-val felemeltetett. A honvédelmi tárcánál. Kegydijak : 1. Arz Arthur báró volt nyugállományú vezérezredes, aki magyar állampolgárságáról és nyugellátásáról családi és magán viszonyai miatt még a trianoni békeszerződés életbe­lépte előtt önként lemondott s nagyszebeni illetősége folytán a békeszerződés 61. cikke értelmében román állampolgár lett,

Next

/
Oldalképek
Tartalom