Zárszámadás, 1908

KIMUTATÁS

151 Lap. Lap. Lap. Lap. Hrucsár József 109 Katanits István . . 38 Kosa János . 131 Laiky József 72 Hunka Oszkár 130 Katanity Sándor . . 131 Kosak György . 53 Hupka János 37 Katus Feren'cz . . . 110 Koschowitz Gyula . . . . 131 Lajtos Árpád 132 Huzella Mátyás dr 109 Kaulz Károly ... 71 Kosic Rade . 53 Lakatos Jolán 110 Hübéry Sándor 53 Kazi József .... 131 Kossáczky László . . . . 131 Lange Károly dr 132 Kazy János .... 38 Koszorús Sándor .... . 38 Langee Mór 132 I. Kádár Ignácz . . . 53 Koszta Péter . 131 Lantner Antal 110 I. Kádár Márton . . . 71 Kosztolánszky István . . . 110 Lassú József 72 Ifsics Lipót 130 Kádár Péter .... 38 Kotrinecz Mihály .... . 38 Latzin Viktor 72 Ignia Sebő 109 Kálmán Mózes . . . 71 Kovaeevic István .... . 53 Lámbity Miklós 110 Imre János 37 Kányó János .... 110 Kovacsev Zsiva .... . 131 Lányi Ede 54 Ineze Pál 109 Kása András .... 38 Kovacsics (Füredi) Ede . . 89 Lányi Henrik 72 Indali Ilona 99 Keeskeméthy András 100 Kovalszky Gyula .... . 110 László Gyula 110 Ivancsuk György 71 Kecskeméthy Károly 53 Kovarcsik Károly .... . 53 László Péter 39 Ivanek Ágoston 53 Keeskeméthy Vilmos 53 Kovács András . 38 Legeza Gábor 110 Ivánesics József 91 Kecsmár István . . 38 Kovács Antal . 131 Legoza Dániel 39 Ivánli Béla 100 38 Kovács Bálint . ... . 39 Leinner Mihály 72 Ivánka Sándor ...... 130 Kelemen János . . . 38 Kovács Ede . 54 Lei told János 39 Izsák Károly 37 Kelemen Mátyás . . 38 Kovács Ferenez .... . 39 Lemic Lukács ...... 90 Izsépy Béla 100 Kemény Benő . . . 110 Kovács Ferenez .... . 39 Lengyel István 111 Izsoll István 37 Kemény István . . . 131 Kovács Ferenez .... . 72 Lengyel Rezső dr 132 Kemény Mihály . . 71 Kovács Fülöp . 39 Lenkey Károly 72 * Kenéz András . . . 131 Kovács Géza . 39 Leonhardt István .... 39 J. Kenyeres Lajos . . 38 Kovács György .... . 72 Lepesch Győző 132 Jagrovic Péter 53 Kerese Miklós . . • 110 Kovács Gyula . 39 Lichovnik Antal 111 Jakab András 109 Keresztes Albert . . 38 Kovács István . 39 Liebezeit Alajos 72 Jakab Miklós 130 Keresztessy Lajos . 110 Kovács István . 54 Ligezáu György 39 Jakovlyev Illés 109 Kernweisz József . . 71 Kovács István dr. . . . . 131 Lipovac Iván 90 Janell József 100 Kerschen Márton . . 53 Kovács Jakab . 100 Lippmann Gyula 132 Jang Emil 109 Keszler Mór . . . 38 Kovács József . 54 Liszkay József 132 Janka Sándor 100 Kézdivásárhelyi Benkö Dénes 128 Kovács József . ... . 54 Livada Milován 54 Jankó András 71 Kimár Mihály . . . 131 Kovács József . 110 Lohrer Ferenez 54 Janó Ferenez 109 Kincses Pál .... 38 Kovács József dr. . . . . 131 Lopasovszky Pál 72 Jassenovai Bassarabits Sándoí 127 Kovács Károly . 131 Lorián Samu 54 Jákobovits József 109 Király Dezső .... 110 Kovács Lajos . ... . 39 Losádi Györífy András . . 13ü Jákó Sándor 53 Király Győző . . . 131 Kovács László . 39 Lovornyák Pál 111 Jámbor Ist\ án 71 Királyfiai Jeszenák Pá br. . 130 Kovács Lőrincz .... . 90 Loyka Gyula 54 Jánosi István 38 Kirchner Henrik . . 131 Kovács Miklós . 39 Lődi István 39 Jenge (Jenea) György . . . 71 Kis József .... 71 Kovács Sándor .... . 39 Lörintzy Menyhért .... 111 Jerbies János 90 Kis József 110 Kovács Sándor .... . 39 Ludmann (hadusfalvi) Gyula 132 Jes/.enák (királyfiai) Pál br. 130 Kispál József .... 38 Kováts Donát . 110 Lukács Károly 39 Jeszenszky Géza 109 Kiss Endre .... 53 Kováts László . 110 Lukács László 72 Jezié Antal 53 Kiss Ferenez . . . 38 Kókay Béla . 110 Lukse Fábry Béla .... 72 130 Kiss Hermán . . . 53 Kónyi István . 131 Lupeán Illés 132 Jobbaházy Döry György . . 91 Kiss István .... 38 König Antal ...... . 131­Joób Fancsali Győző . . . 38 Korner Ignácz . 110 M. Jovaneszku János .... 90 Kiss József .... 71 Köves Jenő . 131 M. Jovic György 53 Kiss Lőrincz .... 38 Kőszegi Sándor .... . 131 Mack József 111 Jónás Ferenez 109 Kiss Pál 38 Krachun Sándor .... . 110 Magassy Béla 72 Jónás József 71 Klacsán József. . . 110 Krajaöió Fülöp . 131 Maglaic Antal 72 Józsa György 71 Klein Anchel . . . 131 Kramaries Dénes .... . 110 Maglic Dániel 127 Józsa Károly 100 Klein Gyula .... 72 Kranner Károly .... . 72 M aglié. Péter 54 Juhász Imre Klindzic Iván . . . 53 Krasznay Géza . 110 Magyar Mihály 54 Juhász László 53 Klobusitzky Andor . 131 Krausz György . 39 Magyari András 39 39 Jungen Káioly 53 Klubért János . . . 72 ICrausz Samu . 110 Magyarosi Mihály .... 39 39 Jurák Demeter 71 Knezevic József . . 53 Kráük Károly . 54 Majevvszky Ferenez .... 132 Jurisza András ....... 38 Knezevic Máté . . . 72 Kreszán Dániel .... . 110 Major Bálint 111 Just Ármin 90 Knezevic Rade . . . 53 Kretz Richárd . 131 Major István 54 Kobali Károly . . . 72 Krisán Miklós . 110 Major Sándor 39 K. Koblisán János . . 72 Kriska Mátyás . 110 Makay Pál 54 K. Kocsis Károly . . . 38 Krnjaió Oszkár . 131 Malonyai Dezső dr 100 Kai ál András 38 Kocsis Károly . . . 38 Kubányi Mihály .... . 90 Maly Jenő 111 Kabdebó Kristóf 53 Koessler János . . . 100 Kubicza (neuies) Miidós . . 131 Manzoni Ignácz 72 Kacsicz Győző ...... 130 Kohlharnmer Mihály 110 Kubinszky Károly . . . . 54 Kacsó György 109 Kokanovié Ferenez Kirbinyi Albert . 72 Marcetic Jakab 54 Kallós János 38 Kokanovic Pál . . . 53 Kugler Kerék Nándor . . . 110 Marian György 132 Kalmár Szilveszter .... 109 Kolacsevics Iván . . 53 Kuhárszky Antal .... . 54 Marijanovic István .... 132 Kain. sp'rger Ignácz . . . 71 Kollár István . . . 38 Iíulina József . 72 Marjovszky István .... 111 Kanba Ferenez 109 Kollár István . . . 53 Kunertli Henrik .... . 91 Markhot Gyula 39 Kandó Iván 109 Kolozsvári Balázs 131 Kupecz Kálmán .... . 54 Marki Mátyás 72 Kanel Jenő 53 Komán Vazul . . . 38 Kursen János . 131 Markovié Mátyás 54 Kapdebó Gergely 38 Komp Mihály . . . 110 Kustos Lajos . 131 Markovics Simon 111 Kardos Antal 109 Koncz István . . . 72 Kuli Lukács . 54 Markovi ts István 132 Kardos Gergely 7.1 Koncz Zsigmond . . 90 . 39 Marosan Péter ...... 132 Kardos György 109 Konrád Mihály . . . 110 Marosy Károly 132 Karkus János 131 Konthy Elemér . . . 131 L. Marsai István 39 Karloveán Ferenez .... 71 Korányi Ferenez . 110 L. Martin Imre 100 Karlovics József 38 Korek Antal .... 72 Laczik Mihály . . 39 Martinovics Mátyás .... 90 Kasumovic Bozsó 90 Koreska (szakolczai) V ilmos 131 Laczkó Antal dr 110 j Marzsin Tivadar 3!) Kaszár János 91 Korossy Károly . . 53 Laibl Antal . . 72 | Maschek Károly 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom