Zárszámadás, 1902

KIMUTATÁS

Benning Lajosné .... Beoka (ivuláné .... Berccz Árpád, Irén. Mártha és Miklós Bereczky Andrásné . . . Herényi .Jánosné .... Bernovits Etel, lika. Károly és Margit Bernovits Gyuláné . . . Berta liezsőné Bertalan Dezső .... Bertalan Emilia, Erzsébet és Margit Bertalan Imréné .... Berzeviczy Dánielné . . Beslac Dávidné .... Bécsy István, Lajos, Maria és Zsófia Bécsy Lajosné Béketty (sallóvölgyi) Mária Bérczy Borbála. Ernő és Mik­lós'. . Bérczy Jánosné .... Bilosár .lános Biró Béla és Ilona . . . Biró Károlyné Biszkup Andrásné . . . Blaga Szilánlné .... Blaba Illésué Blalumka Gyuláné . . . Blázs Jánosné Blázs Míklósné .... Bleszkányi Győző, Irén és Lajos Blozson Anna, Hermina, Mária és Sándor Blozson Jakabiié .... Bobrovniczky Lászlóné . Bodnár Antónia .... Bodor Andrásné .... Bodor Béla, Irma, Margit és Sándor Boér Gizella és .József . . Boér Zoltánné Bogáromy Jánosné Bogdán Döméné .... Bogdán Emma és Katalin . l!olla Boriska. Katalin és László Iiolla Ferenczné .... Bolun Jánosné Honé Béla és Emma . . Boné Istvánné Borbély Józsefné .... Borlea Péterné .... Boros Aranka és Gizella . Borszéki Károlyné . . . Borza Aladárné .... Bosanac Lovráné .... Botár Anna Botár Ilona Hotresz Györgyné Bottá Simáné Bozóky 'iyőrgyné Bóné Gézáné Bölöni Nándorné .... Hraumberger Emiiné . . Hregovics Pálné .... Hrenner Ernő és Zoltán Brenncr István, Margit ég Mária Hrenner (Hammenbergi) Ja­roszlavné Hrenner Vilmosné . . . Breuer Jolán Breznay Jánosné .... Brosch Károlyné . . , . Brunner Árpád, Emilia és Jenő Hrunner Árpádné Bnbas Mária . . Lap 53 53 107 11!) 53 74 69 101 85 59 53 101 53 74 69 126 107 101 74 85 82 69 69 69 53 101 101 Bucsy Andor, Béla, Irén és József . Bucsy Józsefné . . Buczkó Gáborné . Bugár Ferenczné . . Bukovácz Jánosné Húrú .Józsefné . Bükhel Antalné . . Bürger Károlyné . . Ilona, 59 107 101 | 101 6!) 74 59 15 101 101 107 74 69 123 59 53 69 101 59 101 101 82 59 59 53 82 53 19 123 123 101 126 74 123 j 69 ! 126 j 69 I 09 : Camera Mihályné . . . Catonia Imre, János, József és Sándor Catonia Jánosné .... Cholnoky Gabriella és Károly Cholnoky Károlyné . Csaszó Györgyné .... Csathó Imréné .... Császár Ignáczné .... Császár Jánosné .... Cseterás Jánosné .... Csicseri Orosz Béláné . . Csillag Lászlóné .... Csizinszky Edéné . . . Csorba Gusztávué . . . Csorda Istvánné .... Csorega Vazul né .... Csorogár Elena, Flóra, Julián és Traján Csorogár Miklósné . . . Csungán Jánosné .... Cvitkovic Miiéné .... Czeczelits Pálné . • . • . Czehentner Emiiné . . Czibula Antal, Erzsébet. Má­ria és Rozália .... Czibula Antalné .... Czikó Ferenczné .... Czimerer Istvánné f'zitrovszky Ferenczné . D. 59 53 5!) Danczer Kornélné Danis Lajosné . . . Darvas István és Rezsó Davidovits Lipótné Dániel Jánosné Dávid Antónia, Emil, János és Mária Dávid Ferenczné . . De Adda Vilma . . Debreczenyi Sándorné Decker Teréz . . . Delhányi Ernő, Erzsél Margit .... Delhányi Zsigmoiulné Dely Lajosné . . . Dengyel Jánosué . . Dercsényi Imréné Dereta Balázsné . . Dicsőti Béláné . . Didovácz Györgyné . Diószeghy (Tuclis) Mát Dittrich Ferenczné . Divicsek Ferenczné . Dobri (iyőrgyné . . Docskál Ferenczné . Dominkovic Mátyásné Domka Jánosné Domsa Simonné . . Dörtler Jánosné . Dörner Andrásné . . Drégely Blanka, Imre éh Dujmovic Mihályné . Duma Györgyné . . Dunka Jánosné . . Gyula, Jt és Lap 59 53 69 53 123 69 53 6!) Józsa 69 120 123 74 69 69 69 82 42 101 56 123 53 82 69 82 85 82 53 53 pír 107 101 53 42 82 0;i 42 59 69 123 59 53 59 69 126 59 53 101 53 53 54 82 69 69 123 54 69 101 54 101 101 102 102 107 123 54 102 Lap E. Ebenhöh Vilmosné .... 54 Eck Izabella és Margit . . 5!) Edelényi Péterné 102 Egersdorfer Józsefné . . .123 Egyed Ignáczné 54 Eliling Ede, Imre, Mária és Paulina 5!) Eliling Fülönné 54 Eitler Anna, Emilia, Gyula, Jenő, Pál, Rezső és Vilma 74 Eitler Pálné 69 Endrey Józsefné 102 Enyedi Mihályné 102 Enyedy Béláné 54 Enyiczkey Béláné .... 42 Erdős Aronné 69 Erega Ede, Eleonora. Ferdi­nánd, Iván, Mária, Olga és Teréz ........ 74 Erega Ferenczné 69 Éder Sándorné 123 F. Falamic Tamásné .... 69 Fankovich Sándorné . . . 91 Faragó Etelka, Ferencz és Mária 44 Faragó Etelka, Lajos és Mária 74 Faragó Ferenczné .... 42 Faragó Lajosné 69 Farkas Ferenczné .... 102 Farkas Henriette .... 5!) Farkas Jánosné 102 Fábián Jáuosné 70 Fehér Józsefné 70 Fejér Bogdánné 54 Fejér Jánosné 15 Fekete Béláné 123 Fekete Józsefné 54 Fekete Lászlóné 42 Fekete Pálné 82 Felcser Ferenczné .... 70 Báró Fiáth László és Mária . 44 Báró Fiáth Miklósné ... 42 Finger Mária és Terézia . . 59 Flammenbergi Brenner Jarosz­lavné 123 Forgách Béla, Ervin és Margit 107 Forgács Erzsébet, Etel, István, Lajos és Verona .... 107 forgács Lajosné 102 Földváry Józsefné .... 42 Förcs Árpádné 102 Fraukovié Ivánné .... 82 Frena Andrásné 70 Fromm Miklósné 82 Fuchs (Diószeghy) Máténé 69 Furcsák Andrásné .... 70 G. Gaál (hatvani) Adorjánué . . Gaál (hatvani) Irén. Jolán. Laura és László .... Gajzágó Béla. Lenke és Ti­vadar ........ Gajzágó Tivadarné .... Galba Gyula. Katalin, Margit és Vincze Galba Lajosné Galovc.sik Istvánné .... Garami Jolán Gáber Gusztáv, Ilona, Lajos és Mária Gáber Lajosné (iái Lajosné Gál Lajosné Gál László Gáli Irén, Jolán és Ró Gáli Pongráczné . . Gánya Jánosné Gáthy Barnáné . . Gébbel Károlyné . Gedeon Lászlóné . Georgievics István Georgievics Mladenné Geréb Zsigmondué Germán Mihályné Gerstmayer Jánosné . Ghéczy Alajosné . . Gindele Jenő és Sándo Gi'ulele Jenőné Glacz Ottmárné . . Glujber Józsefné . . Gluskievitz Józsefné . Golubic Mária és Mikk Golubic Miklósné . Gombai Józsefné . . Goriczay Gyuláné Gottstein Jánosné Göllner Antalné . . Grach Gyuláné . . Gregus Aladárné . (íroszmánn Józsefné . Gruber Edéné . . . Grueber Ágostonné . Gubancsok Jánosné . Gutzmirtl István . . Gyalai Imréné . . . Györkös Mihályné Győri Józsefné . , H. és P .lem 70 liaberher Mihályné Hajdú Mihályné . Hajnik Imre, Miklós Hajnik Imréné Halász Andrásné . Halász Gyuláné Halmos Mónié . . Hambeck Gyuláné Hametmeier Gizella, Mária Hametmeier Jánosné Hatvani Gaál Adorjánué Hatvani Gaál Irén, Jolán. L és László .... Havasi Gizella, Gyula, és Mária Havasi Jánosné . . . Hányi Győzőné . . . Hegedűs Lászlóné . . Hegedűs Zoltán . . . Hegyi Istváu, Józsika és nélia Henter Gézáné . . . Herepey Árpád, György, Ilon és Klára . . . Herepey Árpádné Hetler Károlyné . Hierholcz Lőrinczm Hieronvmi Aranka. Erzsébet, Ilon 74 Jolán, Lajos, Lenke, Margit 107 107 Hieronymi Béláné .... 102 102 Hlavathy Józsefné .... 102 Hlinszky Jánosné .... 102 107 Hochreiter Istvánné .... 54 102 Holics Konrád, Lothár, Margit 70 és Richárd 107 85 Holléry Jánosné 102 Hollósy Béla 126 126 Homola Adél. Arthur és Viktor 59 123 Homola Gyuláné 54 42 Homolka Lajosné 82 54 Homolka Mária 17*

Next

/
Oldalképek
Tartalom