Zárszámadás, 1897

Jelentés az 1897. évi zárszámadásról

TARTALOM. Lap Előterjesztés 7 A. Ismertetése az 1897. évi zárszámadás kezelési eredményeinek. I. Valódi kezelés. Az 1897. évi zárszámadás eredményeinek összehasonlítása a költségvetési tör­vénynyel és az azt kiegészitő felhatalmazásokkal 15 II. Átfutó kezelés 29 III. Állami leltár 34 IV. Mórlegek 38 B. Indokolások. I. Túlkiadások, előirányzat nélküli kiadások, kevesebb bevételek s egyéb eltérések indokolásai. Túlkiadások a rendes kezelésnél: Ő Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyngdijai 43 országgyűlés • 44 közösügyi kiadások 44 nyugdíjak 44 állami adósságok 47 kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok . . 50 előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 53 közigazgatási biróság 54 ministerelnökség 54 ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 54 beliigyministeriiim 55 pénzügyministerium 61 kereskedelemügyi ministerium 84 foldmivelésügyi ministerium 100 vallás- és közoktatásügyi ministerium 121 igazságügyi ministerium 132 honvédelmi ministerium 137 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom