Zárszámadás, 1896

Jelentés az 1896. évi zárszámadásról

TARTALOM. Lap Előterjesztés 7 A. Ismertetése az 1896. évi zárszámadás kezelési eredményeinek. I. Valódi kezelés. Az 1896. évi zárszámadás eredményeinek összehasonlítása a költségvetési és az azt kiegészítő törvényekkel 15 II. Átfutó kezelés 29 III. Állami leltár 34 IV. Mérlegek , 38 B. Indokolások. I. Túlkiadások, előirányzat nélküli kiadások, kevesebb bevételek s eg;yéb eltérések indokolásai. Túlkiadások a rendes kezelésnél: országgyűlés 43 nyugdijak 44 állami adósságok 47 kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok . 49 előlegezések a vasúti kamatbiztositás alapján 52 ministerelnökség 53 ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 53 belügyministerium 54 pénzügymiuisterium kereskedelemügyi ministerium 8 7 földmivelésügyi ministerium vallás- és közoktatásügyi ministerium 134 igazságügyi ministerium 141 honvédelmi ministerium ^44 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom