Zárszámadás, 1894

KIMUTATÁS

NÉVMUTATÓ. I. Állami nyugdijasok. Lap A. Agg Márton .... ... 25 Aigner Adolf .... 45 Almási István . . . ... 67 Ambrózy Árpád ... ... 45 Ancsicsko Antal .... . . .45 Andrásfl'y Gyula . ... 83 Andrássy József .... ... 67 Antalffy Antal .... Apáthy Gyula dr. . . . . . 67 Ágoston Juon . . . • . . .83 Arvai Sándor . . . 67 B. Baka Lajos . . . Baksai Sándor Balezer Gyürgy . Ballá Ferencz . . Ballya Prokop Balog József . • Balogli Gergely . Balogh István Barabás Zsigmond Barancsik Mátyás Baráth József . . Barbaró Lénárdné Baric György Basznecz Lajos . Bauer János . . Bába Vilmos Bárczy István . . Bártfai Gábor . . Begáts Géza . . Beifeld Gábor Bell Ernő . . . Beniczky Sándor Benn Márton . . Bergel János . Bertalan György Bertényi Iván dr. Berzeviczy Albert dr Bethlen András gr. Bezeg András . . . Békéssy László . . Bige Sándor . . . Bignio Béla Biringer Artúr . Biró Antal . . • • Bittera Géza . . • Bittó György Blajkó László . . • Bluraenthal János . . 25 . 25 . 83 . 67 . 45 . 45 - 83 . 83 . 25 . 67 . 83 . 61 . 55 . 83 . 67 . 83 . 67 . 25 . 33 . 83 . 83 . 83 . 25 . 67 . 33 . 67 . 61 . 55 . 83 . 55 . 67 . 83 . 67 . 25 . 83 . 45 . 67 • 67 Bobok (Bokor) Henrik Bobok Mihály . Bobory György Boer Gábor . . Bogdán István Bokor (Bobok) Henrik Boleman Zsigmond Bolmann János . Bolyos Béla Borbély Imre . . Borffy Jenő . . • Bori Gergely . . Borsi László . . Bozóky György . Bódy Pál ... . Böcs Mihály • Bödi Ignácz . . Böhin Hugó . . Brandtner Ferencz Brean Kázmér dr. Brecht Frigyes . Breisach Mátyás Briedony János . Brinzey István Budimiije Milán ­Bukovits Antal . Burgliardt Lipót Buttyán János Butujás József Bükszej János . . Bydeskúty Sándor Lap . 25 83 67 25 25 67 55 83 25 83 83 67 33 67 25 83 33 61 45 56 56 33 45 55 67 33 67 25 83 C. Cherven Andor 67 Chudovszky József 67 Colica István 33 Cotulu Avrám 25 Csanády István 67 Csanády László 67 Csapó Ferencz 45 Csáky Albin gr 61 Csán'ky Sándor 83 Csengery József 33 Csillag Pál 25 Csipai Mátyás 83 Csomasz Dénes 33 Csomós Sándor 67 Csonka Antal (>7 Csonka Béla 6 7 Csörgey Titusz 67 Csörgey Vendel 83 Csúcsa Iván 45 Csupák Endre Culmann Károly Czakó Károly . Czehula Ernő . Cziffra István . Czifra István . Czike Ferencz Cziráki Sándor Cziráky Sándor Czirfusz Ferencz D. Daikovits Sándor Daka József Dalcó Albert Danka Pál . . Darvassy Endre üeagáró Gyula Debreczeni Sándor Debreczeny József Deési János . . Dercsényi László Derenöinovich János Desbordes Emil Dobay János . Dobos Mihály . Dobosfy Gyula Dobrzsánszky Miklós Dohanics András Domaniczky Kálmán Dombay Pál ­Dombrovszky János Dönti János . . Dörner Péter Pál Drágos Tódor . Drusbáczky János Dudás István Dudek József Duka Ádám Dull János . Dvorák Tamás . 25 . 68 . 84 . 84­. 84 QQ . OO . 25 . 33 . 68 . 68 . 83 E. Eidlitz József - 25 Eltér János 84 Erdöfy Gusztáv 25 Éltető György (n F. Faragó Ferencz 25 Farkas János 84 Lap Lap 33 Fábry Albert . . . 68 13 Fegyveres Vilmos . . . . . . 68 83 Fehdenfeld Ottó .... . . . 68 84 Feimer Jakab . . .13 67 Fejér Barna . . . 68 25 Fejérváry Miklós . . . . . . 33 45 Fekete József .... ... 68 25 Feldheim Sámuel . . . . 25 84 Fenyvessy Arnold . . . . . . 68 61 Ferencz György .... . . . 84 Ferencz Sándor .... . . . 25 Féhm János ..... . . .33 Fényes Géza László . . . . . 55 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Ficlitl József . . 45 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fináczy Gyula . . . . . 33 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fink Ignácz .... . . . 45 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Finta János . . . 68 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fischer Ignácz .... . . . 45 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fischer Miklós .... . . . 68 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fleischliacker József . . . . . 83 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fodor András . . . 84 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fodor Ferencz .... . . . 68 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Fogarascher János . . . . . . 33 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Forgiárini Károly . . - . . 25 oo 84 45 67 33 33 67 33 67 67 33 61 Frank Károly . . . 25 00 OQ Franki József . . .33 oo 68 84 25 68 Friss Ignácz . . . 84 oo 68 84 25 68 Fuchs Lajos . . . 68 oo 68 84 25 68 Fülöp László . . .25 oo 68 84 25 68 Fiilöp Sándor . . . 45 G. Gaál István 33 Galambos Antal 68 Gál Imre . 25 Gálffy Endre dr 84 Gáspár Ferencz dr 84 Geiger József 45 Ghirity Mihály . . • . • • .84 Gidófalvy Árpád 84 Glanzer Mihály . 33 Glodán György 84 Gneith Mátyás 45 Gobóczy Károly 84 Gombos István 68 Göltl Gyula 45 Götzmann Károly 68 Grabner Norbert 68 Graenzenstein Géza 33 Granitz Alajos ....... 25 Gregus Gyula 68 Grenauer Antal 68

Next

/
Oldalképek
Tartalom