Zárszámadás, 1894

KIMUTATÁS

A y u g d i j a neve szolgálati minősége •! 35 r 3 cS co cS -eS o eá tényleges szolgálatá­ban élvezett fizetésének évi összege beszámított szolgálati ideje Az ideiglenesen A véglegesen nyugdíjazott járandóságának évi összege frt | kr év hó nap frt | kr | frt 1.200 . 41 2 14 1.200 400 . 22 1 1 • 256 2.00c . 40 6 9 2.000 1.10Í 40 3 14 1.100 350 17 3 189 2.200 40 5 2.200 4.000 35 6 4 ') 3.600 1.200 40 2 1.200 3.000 41 3 13 3.000 1.200 40 ' 16 1.200 1.000 35 ; 4 4 900 400 40 1 2) 400 1.000 41 9 1.000 350 40 8 15 350 300 21 3 4 3) 186 400 30 9 12 320 256 86 45 5 15 4) 100 300 21 7 16 186 1.000 33 21 860 1.200 40 1 ?8 1.200 1.100 16 1 22 572 1.100 34 8 968 700 19 23 406 600 26 4 23 432 1.300 50 5 13 1.300 800 34 7 22 704 1.200 36 11 13 1.104 1.200 33 3 1.032 1.400 45 1 1.400 1.200 36 6 21 1.104 300 40 4 18 300 1.400 40 1 11 1.400 300 29 11 1 6) 250 kr Jegyzet Jaminski Marezell Jankovits Alajos Jeney Károly . . Kanak Mátyás Karsai András . . Kemény Istváii Keömley Nándor . Kerausek Manó Kherudl Károly . Kinzel Bernát . Kovácsics Mihály Kratochvill István Kriszta János . . Iirsák József . . László Mihály . . LoihI Ferencz . Magyari Mihály . Maljkovies Izsó Mathiász Rezső Mály Nándor . . Márgán Győző . . Milosi János . . . Molnár József . . Momcilovic Illés . Much Károly . . Müller Gyula . . Nagy Ignácz . . . Nedelkovics Pál . Nikolics Vladimir Obengruher József Oláh Antal .... Ondrus Ágoston . Pality István . . . felmérési főmérnök j 1894 hivatalszolga pénzügyi tanácsos kataszteri főmérnök hivatalszolga közp. áll. pénzt. oszt. v. pénzügyi közigatási biró kataszteri főmérnök pénzügyi tanácsos, pénz­ügyi igazgató kataszteri főmérnök dohánygyári tiszt hivatalszolga bánya főpénztári tiszt hivatalszolga hivatalszolga hivatalszolga kincstári tanitó sóhordár irodavezető kataszteri főmérnök pénzügyi segédtitkar sótárnok irodatiszt vámszedő közp. bélyegrakt. gondnok pénzügyőri biztos adótárnok fővámhivatali ellenőr pénzügyőri főbiztos adótárnok sóhordár pénzügyi titkár sóhordár 61 60 60 64 59 60 59 61 63 64 54 73 60 66 45 63 64 70 54 59 35 73 70 43 63 52 60 62 61 56 59 65 58 ') 1894. övben meg is szűnt. 2) 1894. évben meg is szüzt. 3) Nyugdíját ugyanebben az évben 600 frttal megváltotta. 4J Ezenkívül a tanitó nyugdíjintézet részéről évi 200 frt nyugdíjban részesittetett (1868 : XXXVIII. t.-cz. 142. §. és 1S85.-XI. t.-cz. 24. §.) 5) Ebből 106 frt ke­gyelmi nyugdíjtöbblet 15 évi, 8 havi és 1 napi szabályszerűen be nem számítható kato­nai szolgálati idejének kegyelemből történt be­számítása folytán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom