Zárszámadás, 1886

Részletes jelentés az 1886. évre

a N to Az alap megnevezése Ingatlan vagyon Köz- és magán-kötvény Készpénz Tiszta cselekvő terhelő hátralék m frt kr frt kr frt kr frt kr 1 Régi országos alap .... 225.740 82 872 087, 11.882 91 2 Polgári társas » .... 6.800 597 50 53 347, 3 Németh János » .... 24,878 85 619 107, 498 96'/ 2 4 Marczibányi » .... 1.764 03 79 35 17 51 5 Gróf Batthyány János alap 26.450 599 467, 202 36 6 Szül- és lelenczházi alap 219.100 45 3.612 65 5.008 597, 7 Nemzeti szinházi országos alap . 1,948.240 117, 122.654 77 10.895 32 4.920 16 8 Nemzeti szinházi magán » 134.699 50 2.665 95 38.231 63 9 Gróf Nádasdy Ferencz alap 195.261 12 • 3.604 82 10 Radl József alap • 80.676 94 11 Az 1863-iki és 1866-iki országos inségi könyöradomány alap . 314.318 5072 5.992 96 48.396 40 12 Erdélyi liimlöoltási alap 25.000 208.735 467 02 8.569 167, 13 Nagyszebeni országos tébolydai alap • 52.800 107 67 1.259 897, 14 Erdélyi Rudolf trónörökös fogadalmi alap 7.830 65 369 88 50 747, 15 Latinovics János alap .... 5.214 50 68 9 977, 10 Kolozsvári »Karolina orsz.kórház« alap 1.000 176.952 01 8.435 57 17 Első magyar általános biztositó tár­saság tűzoltói alapja . 18.200 537 457, 336 19 18 Gróf Karácsonyi Guidó »Rózsaleány­ünnep«-alapitvány 21.568 72 164 90 285 31V, 19 Damaskin István alap 12.000 1.175 32 525 91 20 Gróf Majláth Antal »hasonszenvi kórház« alap .... 158.119 18 21 Gróf Eszterházy Johanna alap . 278.650 27 566 80 4.260 397, 22 Bujanovics-Koppy Mária »közczélu« jótékony alap .... 27.940 5 73 185 18 23 Bujanovics-Koppy Mária-féle kórházi alap 6.361 40 157 50 127 77 24 Bujanovics-Koppy Mária-féle hülye­intézeti alap . . . 5.440 04 25 10 25 Báró Wodiáner Mór »jótékony« alap 52.500 2.703 50 2.049 75 Összesen 1,974.240 11% 2,139.346 717. 32.240 847, 132.532 867,

Next

/
Oldalképek
Tartalom