A Hét 1993/2 (38. évolyam, 27-52. szám)

1993-09-10 / 37. szám

OTT JÁRTUNK ¥ SZARNYALT A PEGAZUS Diákírók találkozója Komáromban Július 29-én néhány múzsa felpattant a Pegazusra, hogy nyolc napra felcserélje a Parnasszoszt a komáromi víztorony környé­ki IRODALMÁR-PARADICSOMRA. Ugyanis akkortájt zajlott a 3. Pegazus-Ta­lálkozó a Gépipari Szakközépiskola kollé­giumában, ahová egymás után érkeztek a középiskolás korú zsenge tollnokok Dél- Szlovákia magyarlakta vidékeiről. A szak­mai zsűri az ötven pályázónak mintegy a felét hívta meg a táborba. Ám rajtuk kívül megjelentek a versenyből már kiöregedett "titánok" is, hogy találkozzanak a régi barátokkal, vagy éppen szemrevételeztessék nyomdafriss kötetüket. Az idei találkozó első napjaiban ismer­kedtek, művelődtek, szórakoztak a diákok. Többek között részt vettek az egyidőben rendezett "Csallóközi Hazanéző" irodalmi és honismereti tábor és a Selye Napok VI-os bástyabeli néhány műsorán is. E programok közül a legszínvonalasabbnak bizonyult Beke Sándor igazgató anekdotákkal fűsze­rezett színháztörténeti "sétája" a Komáromi Jókai Színházban, továbbá Sinkovits Imre és Vitai András "Lélekben összenőve" című zenés-irodalmi összeállítása, valamint a Borostyán együttes gulyásparti és tábortűz között megtartott koncertje. Miután az ifjak egymással és Komárom kulturális-történelmi nevezetességeivel is megismerkedhettek, következett az érdemi munka: a beküldött pályaművek nyilvános megvitatása, értékelése. A zsűritagok között hagyományosan helyet kapott Mezey Kata­lin, a magyarországi írók Szakszervezeté­nek főtitkára és Papp Márió irodalmár, újságíró, a hazai színeket pedig két fiatal alkotó: A. Szabó László (Irodalmi Szemle) és Z Németh István költő, író képviselte. A zsűri véleménye szerint idén a verseknél színvonalasabb prózai alkotások érkeztek, de akadt tanulmány és dráma is. Lazításként a Pegazus-ifjak és a "haza­nézők" játékos nyelvhelyességi vetélkedőn mérhették össze tudásukat, ahonnan a Bartalos Marian, Dúsa Lilla, Laczkó Zsolt, Mázáé Zsuzsa, Szolga £va-csapat (Pegazus) vitte el a pálmát. A résztvevők találkoztak a hazai és magyarországi kiadók és lapok munkatársaival, valamint mókás nyári vers- vásárt rendeztek a helybeli könyvesbolt előtt, ahol alkalmi versmondó kórus is alakult.. Örömmel fogadták Soóky László, marcelházi polgármester vacsorameghívá­sát, amelyet irodalmi vélemény- és tapasz­talatcsere követett a stílusosan Hrabal-fo- tókkal díszített páti "Cincogóban". Elláto­gattak Pozsonyba is, ahol találkoztak a Magyar Kulturális Központ vezetőivel és irodalmunk jeles képviselőivel: Tőzsér Ár­páddal és Dobos Lászlóval. A bősi "vízi­csoda" megtekintése után a nyárasdi önkor­mányzat, másnap pedig a komáromi város­atyák vendégszeretetét élvezték. Végül következett az ünnepélyes eredményhirde­tés és díjkiosztás. Sajnos, e célra a Pegazus Pályázók, zsűritagok, szervezők Mókás nyári vers vásár a könyvesbolt előtt alapján inkább a tavalyihoz hasonlóan a Duna-parton, mint a városközpontban. (Hja, kérem, a vadromantika...!) Tehát az akarat megvan, a többi már csak a szponzorokon múlik, hogy e hagyomány tovább éljen! Addig is köszönet az idei anyagi és erkölcsi támogatóinknak: a Soros Alapítványnak, a Kalligram Kiadó kft-nek, a magyarországi írók Szakszervezetének, a Széphalom Könyvműhelynek, a Madách-Posonium kft- nek, Komárom, Marcelháza és Nyárasd Önkormányzatának, a Dh-Press Kiadónak, a Nec arte kft-nek, a komáromi Panoráma Látogatóban a pozsonyi Magyar Kulturális Köz­pontban A 3. Pegazus-Találkozó díjnyertesei: PRÓZA-kategória: 1. Tóth Attila (Dunaszerdahely) 2. Nyári Istyán (Dunaszerdahely) 3. Korpás Arpád (Ipolyság) VERS-kategória: 1. nem adta ki a zsűri 2. (megosztott díj) Polgár Anikp (Vágfarkasci) és Korpás Árpád (Ipolyság) 3. Mizser Attila (Fülek) A zsűri különdlja: Nagy Orsolya (Pozsony) — tanulmány Ollós Edit (Apácaszakallas) — vers, próza Bartalos Marian (Dunaszerdahely) — próza Kertmozinak, A Hétnek, a Heti Ifinek, az Új Szónak, a Szlovák TV — Nemzetiségi Magazinjának, a Szlovák Rádió magyar adásának, a Szlovákiai Magyar Pedagógu­sok Szövetségének, továbbá mindazoknak, akik részt vállaltak a szervezői munkából! Közönségdíj: Tóth Attila (próza) és Mizser Attila (vers). MISKÓ ILDIKÓ Társaságnak csak a színház előcsarnoka jutott az előre lefoglalt körterem helyett, mivel a "hazanézők" vezetői — időhiányra hivatkozva — "kinézték" az ifjú tehetsége­ket saját diákjaik közül... (Hogyan is tartja a közmondás? "Közös lónak...") Három a magyar igazság, negyedik a ráadás... azután következhet egy jubileum. Merthogy jövőre is lesz Pegazus-Találkozó, az nem vitás! A résztvevők egyöntetű kérése A nyelvhelyességi vetélkedő győztes csapata

Next

/
Oldalképek
Tartalom