A Hét 1972/2 (17. évolyam, 27-52. szám)

1972-09-22 / 38. szám

lij \\ l j 1 ■ ' R ITi jT j ‘ ] Mí í 1 J lilái 1 fc-l ■ 1 ..építkezésre“, amit egyelőre idézőjelbe kellett tennem, hiszen mégcsak a földmunkálatok foly­nak, s a leendő autópálya most holdbéli tájakra emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy feltehe­tően zajosabb: a rakodógépek közelében ellep bennünket a por, és kissé meg is süketülünk. Találkoztunk a zalaegerszegi gépkocsivezetők­kel, akik azonban, nem tudom miért, nem voltak hajlandók nyilatkozni, mégcsak annyit sem, hogy jól vagy rosszul érzik-e itt magukat. Egyébként itt a tágas és poros égbolt alatt ta­lálkoztunk Gondeková Helenka földmérő lány­nyal, akinek a nevét már csak azért is feljegyez­tem, mert egyszál nő a 180 férfi között, ö vi­szont nyilatkozott, közölte velünk, hogy nagyon jól érezné magát, ha nem kellene Bratislavából ide utazgatnia. Packa mérnök megígérte neki, hogy rövid időn belül adnak neki egy szobát Bernolákovóban. Egyelőre tehát a földmunkálatok folynak az autópálya említett szakaszán, s bizonyos képze­lőerő kell, hogy a földhányásokba belelássuk az autósztrádát. Packa elvtárs ugyan megmutatja a helyzetrajzot, de nem sokra megyek vele. Vé­gül a mérnök azzal búcsúzik, hogy meginvitál bennünket Jövő ilyenkorra. Akkor majd többet látunk. —zsélyi— Prandl Sándor felvételei Rakodás Fényképezzen Ön isi Felhívjuk olvasóink, az amatőr fényképészek, fotoszakkörök figyelmét, hogy lapunkban Fényképezzen ön is címmel új, érdekes versenyt indítunk. A versenyre benevezhet mindenki, aki szeret fényképezni, és témáját városa, faluja életéből, környezetéből meríti. Érzékelteti szocialista éle­tünk fejlődését, és az embereket munkahelyükön a szocialista társadalom építése közben mutatja be. A képek alá pár soros jellemző írást kérünk. A fényképek mérete legalább 10X14 cm legyen, de ne haladja meg a 18X24 cm méretarányt. A legjobb felvételekből minden héten hármat lapunkban leközlünk és ezeket 100, 80, illetve 50 koronával honoráljuk. Az év végén újra értékeljük a versenybe beküldött s lapunkban meg­jelent fényképeket és a 10 legjobb felvételt különdíjjal jutalmazzuk. A versenyre csak olyan fényképet lehet beküldeni, mely eddig a lapok hasábjain nem jelent meg. Kérjük, hogy a beküldő írja meg pontos cí­mét, foglalkozását. Várjuk szép felvételeiket és a versenyhez sok sikert kívánunk. SZERKESZTÖSEG 1. A gyár a fiatalok üzeme. A r anyagok ellenőrzésénél dolgozik činská Zuzanna. Lelkiismeretes mun­kája mellett szorgalmasan tanul: a napokban kapja meg mérnöki diplo­máját. Beküldte: HUPKA GÁBOR, Nitra. 2. Kisfiú a magasban. Beküldte: SZANISZLÖ JÁNOS, Košice (Kassa). 3. Két kocsi a vár alatt. Beküldte: PRIKLER LÁSZLÓ, Bra­tislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom