A Hét 1965/1 (10. évolyam, 1-26. szám)

1965-01-03 / 1. szám

BERLIN. Bizonyára mindenki elfelejti ezen az éjszakán, hogy két Berlin él és lélegzik egy- mfis mellett. A mulatókban harsog a dzsessz, a zenészek egyre (okozzák a ritmust és a han­gulatot. Csupa Jókedv és kacaj a sok tfincpar kett, éjfél közeledik. MOSZKVA. Csillagataian éjszaka ül a metropolison, de a viros csillagfényei messze bele­ragyognak a szilveszteri éjbe. Milliónyi szikrázó fénysugár. Ma éjszaka fenn van a város. Moszk­vában az ójév-várásnak családias, kózósségl Jellege van, szilveszter estéjén nem a zenés kávé­házak és mulatók Játsszák a főszerepet, de az üzemi klubok és a családi otthonok. A szovjet ember hozzátartozói és közeli ismerései, elvtérsai körében érzi Jól magát, és amikor a nagy­mutató eléri a tizenkettesen a kismutatót, milliónyi pezsgőspohár koccan össze a pillanat — mely határt Jelent 6 és ÓJ év között — tiszteletére. lil)' A Csehszlovákiai Magyar DolgozAk KultúregyesBleténak hetilapja. Megjelenik minden vasárnap. FSasarkesxta Major Ágoston Szerkesztőbizottság: Egri Viktor, Gály Iván, Gynrcslk József, Lőrinci Gyula, Máos József, Ozsvald Árpád, dr. Szabó Razsd. Szerkesztóség: Bratislava, Jesenskóho 9. Postafiók C-39Ó, telafón 533-04 Terjeszti a Posta Hirlapszolgálata, eUSize- tésekat elfogad minden postahivatal As le- vélkfizbesltó. Külföldre szóló eldflzetáseket elintéz: PNS — Ostrodná ezpadfcta tla£e. Bratislava, Gott- waldovo nám. 48/VII. Nyomja a PRAVDA nyomda vállalat, Bra­tislava, St drove 4. Előfizetési díj negyed ávre 19.50 Kés, fái évre 39.— Kis, egész évre 79 Kés. Kéziratokat nem érzünk meg és nem küldünk vissza. K-21*41972 BUDAPEST. Hajnal felé olyan a budapesti utca, mintha nappal lenne, és az emberek va­lami örömteli, nagy ünnepet ülnének. De mi­csoda emberekl Paplrernyfikkel, groteszk vörös orrokkal, hatalmas fekete bajuszokkal mesebeli lényekké várazsolva, színes papirtrombitékkal éktelen lármát csapnak, kacagnak és ugra-bng- rélnak, mintha megannylan a kamaszkor ükbe fiatalodtak volna vissza. S a Gallért szálló konyháján ügyes szakácskezek készítik mér az üjévl malacot, amely délben ott trónol majd az ételektől roskadozó nagy asztal közepén. PÁRIZS. Színes fényzuhatagok és viliózó tarka betűk a mulatók. Moulln Rouge ... A színpa­don karcsú lábú, haj­lékony bártáncosnők mosolyognak, halk zlzzenfissel hull ró­luk a fátyolszerü ruha a sztriptíz je­lenetekben. A mula tó felett egykedvűen forog a neonreklám szélmalomkereke — mintha az idő mú­lását mérné, az el­folyó órákat, perce­ket...

Next

/
Oldalképek
Tartalom