Állatorvostudományi Főiskola - kari tanácsülés, 1961-1962

Tartalomjegyzék a Főiskolai Tanács 1961/62. tanévi üléseiről Első rendes tanácsülés /1961. szeptember 29./- A főiskola 1961/62. tanévi munkaterv vázlatának ismer­tetése- A Marxizmus-leninizmus Tanszék elmúlt tanévi oktató munkájának tapasztalatai- Doktori cim viselése iránti kérelmek előterjesztése- Oklevélhonositási kérelem előterjesztése /Stipkovics László/- Bejelentések- Dr.Mócsy János akadémikus szept.1-vel nyugalomba vonult.- Dr.Horváth Zoltán egyet.docens megbízatása a Belgyógyá­szati Klinika vezetésére- Dr.Szekeres László egyet.tanár teljes állással dolgozik a főiskolán- Dr.Lami Gyula igazgatóhelyettesi tisztség alóli felmentése- Dr.Kovács Ferenc egyet.docens igazgatóhelyettesi kinevezése- Egyebek- Népköztársasági ösztöndíjra javaslat- Őszi betkaritási munkákban hallgatók részvétele- Rektori értekezletről tájékoztatás- Világnézeti nevelés- Kádermunka tervszerüsitése- Tudományos munka fejlesztése- Tanszékek intézetté való átszervezése /Járványtan, Parazitológia, Élettan/ Második rendes tanácsülés /1961. október 27./- Tájékoztatás a nyári gyakorlatokról- Doktori cim viselése iránti kérelmek előterjesztése- Bejelentések- Dr.Csek János tanszékvez.egyet.docens elhunyt- Molnár Sándor párttitkárrá választása, a régi párttit­kárnak dr.Horváth Zoltánnak köszönet az eddigi munkáért- A tanács jegyzője dr.Modor Vidor tanszékvez.egyet.docens .

Next

/
Oldalképek
Tartalom