Állatorvostudományi Főiskola - kari tanácsülés, 1960-1961

1961. május 26. - Távolmaradását kimentette: Kotlán Sándor, Manninger Rezső, Bölcsházy Kálmán, Kovács Gyula, Kovács Jenő, Schwanner Jenő, Lami Gyula - 1. Tájékoztató a nyári gyakorlatok előkészítéséről - 2. Jelentés a tudományos diákköri munkáról2 - 3. Doktori cím viselése iránti kérelmek - 4. Egyebek - Meghívó - Jelenléti ív - Kimentési kérelem (Kovács Gyula) - Jelentés a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban eltöltendő orvoslási gyakorlat előkészületeiről és programjáról - Egyetemi tanárrá való kinevezési javaslat

©scliet a kórlapokat mind az oktatásban» mind pociig u későbbi gytéíorlutok szerveséaénél» A körlapod vezetése tcrousaeteoen nép Jelentené azt» hogy "összefoglaló szakmai Jelentésit no kellessen Írni# - ügyaiieaak kötelezni lehetne a hallgatókat arra, hogy uz érdükeooégrc oz&oot tartó elhullásokról kórbon­colás! j egyzőkhny rét kaozitscnek» amelyet szintűn a gyakorlatot vesetó ooszisztens bírálna meg» ée amelyet a kórlapokkal együtt melle kelni kellene as összefoglaló Jelentéshez» <■ A nehézségek közé tartozik» hogy a gazdeság műszereket biztosítani nem tud» I sert kótelesni kellene a hallgatókat» hogy htfoSrot» plcoszimétort» kalapácsot9 fonendosokópot hoz* sónak masukkal9 hasonlóképp köpenyt is» A gamdusúg kérése as ia9 hogy a Főiskola klinikái kölcsönözzenek a hallgatóknak olyan műszereket» amelyek as állatorvosnak napi munkájához ©zükoóge* sok /gumikesztyű» tü9 fecskendő» cmuozuilátor» ősiké stb/» áivcl a I^ta^Lnsdgi Alisai Gazdaság felettes szervével hivatalosan nines elintő esve» hogy a gyakorlatot engedélye érék» azükségsserd» hogy a Főiskola Igazgatósága hivatalosan keresőé meg hr »Barabás Istvánt engedélyezés vágott» Kérje tőle» hogy a gazdaság vezetősége» hr »Tövük János és a gazdaság állatorvos col vegyenek roost a gyakorlat lebonyolításában és utasítsa a gazdaság ve setéit a hallgatók elhelyezésére és élőimé zésére» /A hajt^Ioncági. Állami Gazdaság igazgatójal Bandy gttő elvtárs»/ ■ ] Ugyancsak szükséges a hallgatók részére külün-külön névre* szóló határsávbelépő engedélyt besserosni a mosonmagyaróvári já­rda egész területére» mivel a gazdaság üzemegységei határsávba tartoznak» f A gyakorlatot vezető asszisztens a gazdaság központjában tort* kodna» ahonnét a gyakorlatot irányítaná és ellenőrizné a hallgatók munkáját» A gazdaság központjából állandó összeköttetést tud tar* tani a különböző Üzemegységekkel» állatorvosokkal ás hallgatókkal» * központban együtt lévén a verőtökkel» adandó ős kellő alkalommal ’ az egész csoportot a megfelelő helyre tudná mozgósítani» köteles* I

Next

/
Oldalképek
Tartalom