Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1955-1956

1955. szeptember 2. - Elnöki üdvözlet - 1. Az 1955/56. tanév megnyitása és teendői - 2. Az 1956. évi tudományos kutatási tervjavaslat megtárgyalása - 3. Az 1955. szeptember havi államvizsgák előkészítése - 4. Folyó ügyek - 5. Egyév ügyek

JegyzCkday? ktíossv.lt as ’llatorvostudoraáayi K&okola 1955» szeptember 2-áa d»e* 9^—kor tartott I* rendes tanácsüléséről» Jclexi vnnnak» iMegy.Jdnoe dr> akadémikus, a Főinkéin inasáét ója, őaanjnio^^ao .dr» áo EaJJJtl; .indor, dr« akadénitaíoofc, Soltén dr akad.Sndai loveleső tar*, Sál/rfL Gvula dr»»Sekv/onner Joad dr». Smlo dg*. foigsárjajLmjfo« Mleal ^zy ±2iü&j£*» ']&£éL$<Z£$>. .'?£i» &>*ácfj Jón: ftr»» felfeaLAl^,,^ Gvarv- ti Kmő dx**m»ofes -sorok* őoior VI "or dr»» oaoonvl Tivadar ér* V ‘ • ■ rt^JHtBLaáL^Sti P I ' IMI K Ä*® I Ép MttMM ▼esetbe, .ti*:/ Is tv én őr. a katonai temetők etetője, Coénv! Soltéin a testnevelési tanssélc csoport vesetáj«, B^nc^ik János »«ttdasági i'7?.rv&téhelyetteo, Fvsekaa árpád. a tanulmányi osztály veseidje, Gv'ire Sárdor a saer.őlyteti osstély voaetdj®, Kobule* Tibor dr. as /llat- orvootudor/tnyl Főiskola S»D*f • 1 t^biaot toá. jának titk'ra, éugoal ;m5 e yet. adjunktus, a nsaknservomt képviseletében, t ovtbbá l/-ncr; Endre a D.I.Hs. képviseletében* Sln’ikt áü ül ős saegirltáea után üdvfStli a tanács ta~,1ait, a nekik az u$ tanévre Jő sonkát kivin#- A Jesytőktfr.yv hitelenitécér© felkéri Ooifísár Filoos oo Kériár Gyula profeßiisorolcat# ír. iU .tfi&fr. --fi rt.'itánn és teend&U Elnxikt Felkéri a TöRjJLriónyi Dcst'ly veact Jet, bo y t'.lékostaoaa a tan'coot as 1* évesek felvételéről én tfsnaetételéről. Itüitaa- Árpád tnmú^úrui. pest 'lyvoaet ő: ä /elvétől! visogdkem 11? pályásét vettek fel» A F»M* látásán felett ráér: d-t., óo 3 kolfiX­ái Sattöadijas van /2 koreai, 1 ßörög/* Ae I» évid -as lótas'a kb. 130, m5 ismétlőkkel e/yiikt* A 117-ből 27 kitűnő, 35 Jeles, 37 Jó ocstályaotű /50; /. s .

Next

/
Oldalképek
Tartalom