Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1954-1955

1955. március 15. - Elnöki üdvözlet - 1. Az 5 éves fejlesztési terv megvitatása - 2. Az általános parazitológiának a részletes parazitológiától történő elválasztása, és a kírérleti állattartás megoldása - 3. Tankönyvek és jegyzetek készítésének terve - 4. A tankönyvek árának kérése (mert a hallagstók körülményeihez képest drága) - 5. A diákotthoni felügyelők elnevezés helyett az igazgató titulus , v. más bevezetése - 6. Takarékossági intézkedések, gyakorlati kirándulások kérdése - 7. Továbbképzések - 8. Tanulmányi szabályzat és vizsgaszabályzat hiánya által okozott ügyviteli problámák - 9. A Főiskola létrejöttének körülményeinek kérdéseit boncolgatják,

A J e R y z ő k ö n ▼ ▼ készült az Állatorvostudományi Főiskola 1955« március 15-én tartott V# rendes tanácsüléséről. , Jelen vannaki Mócsy János ak:démikus, a Főiskola igazga­tója, Kotlán Sándor akadémikus, Csukás Zoltán akr démikus, Sályi Gyula, Schv/anner Jenő, Urbányi László, Kovács Gyula, Kovács Jenő, Csiszár Vil­mos, Bölcsházy Kálmán, Kemény Armand, Kómár Gyula, Gyarmati Ernő pro­fesszorok, Modor Vidor tanszékvezető docens, Pozsonyi Tivadar tanszék- vezető docens, Ary István őrnagy, a katonai tanszék, fízőnyi Pál az idegen nyelvek lektorátusa, Csányi Zoltán a testnevelési tanszéki cso­port vezetője, F zekas Árpád a tanulmányi osztály, Győré Sándor a sze­mélyzeti osztály vezetője, Szabó János egyet.adjunktus a Párt helyi szer vezetőnek, üuzsal Ernő egyet.adjunktus a szakszervezet képviseletében, továbbá Kovács Aladár földművelésügyi minisztériumi osztályvezető, Lami Gyula miniszteri összekötő és Szép Iván egyet.docens. ' ’ * ¥ Elnök az ülés megnyitása után bejelenti, hogy Manninger professzor akadémikus párisi útja miatt a tímácsülésen nem vehet részt, majd a jegyzőkönyv hitelesitésére felkéri Bölcsházy Kálmán és Kemény Armand professzorokat. Ezután a tárgysorozat első pontjára térve ismerteti, hogy egy szükebbkörü bizottság összeállított a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatósága kérésére és annak szempontjai alapján egy 13 oldalas két melléklettel ellátott 5-éves fejlesztési tervet, melyet napokkal ezelőtt a tanács tagjai számára tanulmányozás céljából megk’ dött. v/ Az ismertetés után a Kari Tanács hozzálátott a tervezet részletes megvitatásához pontonként, illetve bekezdésenként. Elnök kijelenti, ho y az Állatorvostudományi Főiskola cél­ját vázoló l./vpontban az állategészségügy mellett az állattenyésztés is feltüntetendő lenne, mert az állatorvosok az állattenyésztés terén is nagy munkát fejtenek ki. Lami docens az elnök által felve bett szempontot szintén fontosnak tartja. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom