Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1954-1955

1955. július 11. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Évvégi jelentés az 1954/55-ös tanévről - 3. Beszámoló a vizsgákról - 4. Beszámoló a felvételi vizsgákról

-6— <jA Benczik János igazgató-helyettes: Ha csupán a sontást végeznék el, azemináriutni helyiségek lennének, s ha mm adják i»g a diákszállót, banne 8 hallgatókat el lehatna helyezni. Sin ok: Az előző javaslatot nein helyesli, inert laktanya szerű tötaegelhelyezésre vezetne. „ Benézik János igazgatóhelyettes: Ismét a sontást javasolja, a raegemLiti, hogy csak 1 évről lenne szó. Mór Vidor elvetetni docens: A bontást ezért is elkezdhető, mert sz emelet fele igy felszabadul. ffazetaa Árpád tanulmányi osztály-vezető: A felvételi létszám alapján a diákotthonok lakóinak létszáma nem íog csökkeni, továbbá szeptember l-ls.-ig 84 államvizsgára jövő hallgatót is el kell helyez­ni. Ezért sürgős intézkedést kér. ^Inlk: Megkéri a F.I1. felsőfokú oktatási osztály részéről jelűn- lévő Kovács István mini sztori urai osztályvezetőt, hogy az P.íi, erőtel­jesen támogassa a kint It diákotthon átvételének ügyét. Kovács _Istv ám f öld müve ló sugy i minidé r i umi esz tál w e zo tő: Az elnök kérésé^íir'megígéri az azonn li és hathatós támogatást. űaJ^ c,\Un ■jfett.áiágíl.a yJgja&sSk* l - Elnök: Kéri a tanulmányi osztály vezetőjét, hogy számoljon be az 1954/hó. t név vizsgáiról. Fago&as Árpád tu au iaáuvi úsztálvvezető: A beszámoló rövid lesz és nem teljes, mert az Állattenyésztéstan c. tárgyoől a Tanács a vizs­gát az ez évben kivételesen Őszre halasztotta. A vizsgáról eleinte sok távolmaradó volt, ez később csökkent. Kórsonctanból 12, Dialektikus rnete rial izrauz Jól lo, Politikai gazdaság tan oől lo, Élettanból 7, Parasitológiából 6, Kémiából és Bonc tanból 5-b hallgató maradt távol. k főiskola vizsgaátlag* 3.37 /tavaly 3.3]/. ^őleg az a|ag évfolyam át­laga javult: Kémia 3.3 /tavaly 2.4/, Állattan 3.3 /tavaly 3.(/, A

Next

/
Oldalképek
Tartalom