Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1954-1955

1954. szeptember 8. - Elnöki üdvözlet - 1. A tanév főfeladataival foglalkozó főigazgatói utasítás ismertetése - 2. A Tanulmányi Osztály vezetőjének a folyó évi beiskolázásra vonatkozó javaslata - 3. Az új létszámkeret tanszékenkénti megosztásának terve - 4. A tudományos kutatási tervek előkészítésének megvitatása - 5. Az állathigene és a szocialista üzemek szervezése tantárgyak előadói részére meghirdetett docensi pályázatok elbírálása - 6. Elnöki bejelentések

3 mm £i mm a főiskaiai ügy intéséé egyszer usxt se és gysrsitása« ^aut & a főigazgatói utasít s ismertetését les rva ház* s esői sskat kér, majd, naaz szia nem iév a, ismerteti a t»k*rék#ou gi intés Kedése net, k>ztuk a tanúi T^nyi kir .ndu- 1 sak fedezetének sőgszunbotosét* fc.Vosy aKauémxkiis? Ezek szerint a f« tan* vu<.jü • t-nala nyi *ir adui - ' ssknt osak a hallga ó& íg anyagi ternóre lehet megrendezaxf Est helytelennek tatja és ea esetben esuksegeanek 1 tszik, nagy «a I «ajtósé* * mini3St.nr1.fTH el tt vil gitae ..ieg a rendellenes­ből eredő s * gyakorlati siettet asDan v rhtetó sui. es icirsKst* Bblosn ay professzort Rámutat arra, hagy az előző években már rendsze resxtétt t«*nuiíflnnyi kir’inául, ssk nélkül a hallgatásig g.>»kari ti kiképzését a szülészeti tanszék nem tudná >egValÓBitani* u. véli a takarékosé gst nma esen a vonalon, hanem péid ul a gyógy- szerpazaria» megszűnt« tosevel kell iie, v-iósit«ni« ’óth szakoitt« főig^zg öt óh. t Az /Hatorvostid© ányi Főiskola «a y.**« / asaKsjqj>jL3Já»-JLntéz «ijayei kézül as ölen j--r a mm lehet k-tsé- nes, hogy itt a gyakorlati o*t«3fáé f 1 tételeit & lehet ősegek­hez köpést tsv obra is biztosítani isii« XTgy 1 tja, hagy szó- v 'tett eseteidre á~*t«niil> nyi kir .dal s" : leijei üxée nem he­lyes, mert itt nem ssetaieiiröl, h«ao» tényl<l,s# gy-.k*riati iaü- Ködosról van sa>* Ezeket a Külső gyakorlatodat bs Kell Ixi­t-ni a prog »rfiasKba és a kérdést a ixnisater elé kell vinni. Minden Hátas f e.,vnn arra, hagy ©aetnek a kiez 11 sóznak a k<U'L»ég«xt a miniszterlom engedélyezi. Szükségesnek tartja, hagy a ta&arákoss gi xnto Elfedé­sedet gondos felvju gositő munka sár a ismertessék a h«li0»- tÓsággal. E felszólal s keretébtsa üdvözli a Pöxskola dolgozóit és azt a leggyésődósét fője:! kí, hagy a nehézségek ellsnóre is sikerülni fog a Póiskax n a Zav«*rt«i-jx munka feltételűit biztasita.nl« N i pro reassart Kéri a« I;a»gatós gat, nagy a tanúim nyi Kir 4tu/i­'N

Next

/
Oldalképek
Tartalom