Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1953-1954

1953. szeptember 21. - 1. Elnöki bejelentések

• OS it az Állatorvost ici >miiyi Ffiofcola 1955* sz- • ->t* ül- n *c - t otoít I« rendes taao: ülése* 1, £ v««naki-Csiszár Vilnos pr-v/oso-. r, , „er - Köti a Sánd.ei> tlóeoy J a«* aAadéaikusok, Csukd* boltén* 3: lyl Gmla, Schpenao* Jenő, Kov ca Gyula. Kov 06 Jen ', Dől ah sy :■ ;i i-'iUg utó*nyi L s:jí •■, Ko- my Ar &ud oa Róapr Gyula tanszó v zető jvofe i n >r k, hód®r Vidor ás Peasonyi Tivadar tansaé rvez tő Jaooa- ©ek, Tell Vil i«g ozds, a katonai tanszék, Szőoyi ’él aa ;>c lek­tor.'tus* Os nyi Solt'a a tootnevöl si tanszéki c o őrt vezetője, Tóth ízű# p Irttitk .r, Beúszik János a terv- ée pénzügyig Siaon La- 4oi a üzq ..élysetl* fazeka» Árpád a tanul ii. yi oost iy v aoV'je. sheczísy Zolt n ív. Íves ás Jenői ' rono II* éves hall... tók a Disz >'.ó tvity le" b . .* X . Sin k üdvözli az * cdé-ii uöo at, a professzori t, a rt 0 a "'isz K0t>viei 1 it 3 az ülést ©«nyitja* Bejelenti, ho^y . va •-ti Trog tanszékvezető docens tövei v d s t Laent tte# A je ; z »könyv hite íositésár© i‘ ii: ri 3©v ios Jenő óq Kov os Gyula ?’®fesavo at* Beje te ti tov bb-'* .ho^y a Felsnektat si inisztériun ,r Gyula prolei őrt ée B^nedek-.ű&ha«i adjunktust ?A felső ott t> n.....év''Tó i~ ,, rj V.á* oia.iol tüntette ki. a it ható tetterők a "TArTÁT FXeaokivh- ót1 11 * o 1 ■ " ••'*nólja. Jelei.ti # ho-y e^yo8 tanszékek v.\_;y tanszéki a atonal tacos-'-k vezet je űr, taáÉMn au 1 oao-■*: 'tok uj vezetőt taptak. i__ Te il Vii 00 ozds, az orosz le": tor tus vaető lektor- z u.o-1 i iS'.auo t. na sók i le . i . r, rezsonyi Tivad r lett, Vóc,lll bej lenti, he ,y Haj or Jono .iia. il az Í.,as*«tósé^hoz nyert beoszt \ot# ?•. 3 a -r osztoly vezetését vette rt*-.tora dr, 3z~cyi 'll&torvoo titkár t d p dife a tanui/i; myl '•ízűt'A túr0ynorez-ton niv 1 t'.jókosta Aet ad te Főiökoi-\a "o : jut baki lévő os a tervbe vett ú >it--s..;n_Arni.- tio^y r » ray-utoal diákotthon r 3 eszelt rendbehozt , eaellett a (>«ray-: itenl h zbth ‘X ..^k ist- felssab dltottak oly ; don, a..^y a lakókat a Szarvas Gúbor-uti diákotthonba költöztették at* Plindez le­het vó tette az elault évinél n . yobb oa u dl k ollóul':■■-!■ elhei; o- zé©ót* A Sza ‘Vas ibar-utl Dl-«.kotthan tea 8* as 1154* b<m 600*0 ( t-ayi költőiből eu: s tauosékd./áei„osók' részére lakdat klv nnak ópiti ni azzal a cŐITaljjrho^y a ^isSxoia toruietón lévő és a iák e- . L.t osoii.fc ló'hely lsének a jövőbon ua- oktatás és kút-tea szol« -- tó­ba örülj t r '.*-at is közli a Tan•es tagjaival, he^y a Főiskola terűiéton • jelenleg fel;. -i^tbüß lövő kiuopb ' íz%\m2. ,sok /k >vh aok Dovltcaon r-o 6 és bit 'sg he-;ir-„ok XoTTsiV: so^^aboVü i,n e zt i &i tuns sok kibő*itése/ SZ év faiyan^n öerejezoduek. Az 1954 évi na^y arányú o' > 1 % oa 'Snk_hiv^t~ :.tő.k'arra, ao^y-•,«g-g;..yo8 tanszékek :yet?.rtéotatmno­koi^n Gc-.t' ö -XJ :h'h, .lov-.bb'i ho^y a 3 ■ fei>en Üvul ievő hivatalok . és torosé ek lie "íc.-r t visa .rákerülj C3.üek# vó^Gl höj a na^y elT„;.4ő- ter«z is elkészüljön* 9 n. ' ..yu ' olt késéseknek adr a . -e^torvesé- s© 3 r 'n is Ügyelni kell arr , ho^y a Főirkela 6oUl * i..ek .:üvöo':i

Next

/
Oldalképek
Tartalom