Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1951-1952

1951. szeptember 10. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tanulmányi kérvények

4. / Az elnök ismerteti az Agrártudományi Egyetem Titkárságának pá­lyázati hirdetményét az Egyetemet ismertető propaganda brosúra meg­írására vonatkozóan. ■ Tudomásul van. 5. / Az elnök ismerteti a Fcldwivelésügyi Minisztérium rendeletét a félfogadások átmeneti korlátozásáról. Tudomásul van. 6. /Az elnök ismerteti a FÖldmivelésügyi líiniszterium rendeletét az egyetemi kutatómunka irányításáról, mely szerint a jövőben az irányí­tást, mind a tudományos tervek jóváhagyását a F.M. Szakoktatási Fő­osztálya fogja végezni a Tudományos Akadémiával és a l:.K.K.-val egyet értésben -továbbá, hogy a jövőben a kutatások pénzügyi fedezetéről is a Szakoktatási Főosztály gondoskodik. Tudomásul van. 7. / Az elnök ismerteti a FÖldmivelésügyi Minisztérium rendeletét az uj állatorvosok felavatási formulájára és a fogadalom szövegére vo­natkozóan* Tudomásul van. 8. / az elnök ismerteti a FÖldmivelésügyi Minisztérium rendeletet az épülethasznositúsi tervvel kapcsolatban, mely szerint a Rottenbiller utca 26* számú épületben elhelyezést nyer a Katonai Tanszék, Politi­kai Tanszék, Orosz lektorátus, Növénytani Tanszék, a Kar Gazdasági osztálya és szakszervezete, ezenkívül biztosítva vannak megfelelő be­fogadóképességű szemináriumi helyiségek,- valamint egy nagyméretű ta­nulóhelyiség is. Tudomásul van. 9. / Az elnök ismerteti a FÖldmivelésügyi Miniszteriuimrendeletet a jegyzetirók tiszteletpéldányainak úja* b szabályozásáról. Ezzel kapcst latban az elnök arról tájékoztatja a Kart, hogy Viktorov szovjet fi- ziologus könyvét magyar nyelvre lefordítják és Karunkon tankönyvként lesz rendszeresítve. Tudomásul van. 10. /Az elnök ismerteti Bócz Ernő adjunktus levelét, mely szerint el­vállalja *A bevezetés a mezőgazdasági tudományokba"-cirmi kollégium előadását. Tudomásul van. 11. / az elnök ismerteti © Földmivelésügyi Minisztérium rendeletét, mely szerint a Kar hallgatói ezentúl két diákszállóban /Dessewffy utcai és Rottenbiller utcai/ lesznek elhelyezve. Tudomásul van. Iá./ Az elnök ismerteti a FÖldraiveiésügyi Minisztérium rendeletét az uj állásokra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban az elnök felhívja a tan­székek vezetőit, hogy személyi javaslataikat még a mai nap folyamán okvetlenül terjesszék be. Tudómé ul v n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom