M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kara Állatorvosi Osztálya jegyzőkönyvei, 1937-1939

1945. március 8.

J e g y z ő könyv a m.kir.József íládor Lüszaki és Gazdaságtudományi 'így etem . : ezőgazdasági ée állatorvosi Karának 1945 március 8-án Budáig a Műegyetem területén tartott ülés írói. f{ Jelen vannak: Dr. Burányi Jéno prodskán elnöklete alat^t Pr.Doby Géza, Dr.Reichenbach Béla év Dr.3chandl József ' f ny.r.tan rok, a mezőgazdasági osztály tagjai, Dr.Zimmer- mann Ágoston, Dr.kanninger Kezső, Dr.Deseő Dezső és Dr. Kotlán ■ándor ny.r.tan írok, az állatorvos- Osztály tagjai. Elnök a jegyzőkönyv vezetésére Kotlán professzort, hi- telesité&ár. Dofcy é Zimif.eriL .nn professzorokat kéri fel. 1. Elnök megnyitván az ülést rámutat röviden a Körülmé­nyekre, melyek között a kar első összejövetelét és ülés ét megtarthatja. Szomorúan jelenti, hogy a kar kát tagja: Dr.Kövesei Ferenc és Dr.fcadoe László ny.r.tanárom a közel­múlt idők áldozat kánt elhunytak, mindkét professzor a mező­gazdasági osztály munká- ás i;jen értékes tagja volt, el­t, vesztésük rendkívül érzékenyen érinti az osztályt. Emléküket hál val és kegyel ttel fogyUK megőrizni. A mar szomorú részvét tel veszi tudom'sül a bejelentést. 2. Elnök bejelenti, hogy dr.Oláh László ny.r.tanáx ismeretlen helyre t /ozott. Tudomásul szolgál. 3. Az elnök javasolja, ho„ a kar az elhunyt, ill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom