Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1949. szeptember 22.

I. Bp.ZI*# Szt.Imre hg.u.27#sz, Telefon*468-175. 839/ 9. Tárgy t A Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1949* szeptember 22-i I.sz.reiw des ülésének j egyzőkönyve, Mell.sz.: 1 drb. Miniszter Ur ! A Magyar Agrártudományi agyetem Tanácsának 1949. szeptember hó 22-én megtartott I.sz. rendes üléséről felvett jegyzőkönyvet tisztelettel felterjesztem. Budapest, 1949* évi október hó 13. Erdei Ferenc urnák, földeiveléoügyi miniszter, Budapest. II. /Dr.Révy Dezső/ egyet, nyilv.rk. tanár, rektor. / Karok/ Bn#XX*#&st#Xrrs hg*cu27*as* " TeDsfom 468-475* í >39/1949*r*öS. Tárgy»A fis* yar Agrártuáooányi -gyo- tum icndocanals 1949* ozeptom- bor 22-i I.os. renden ülőaánaSt jegyzőkönyve. Mell# ez.» 1 drb. Dékán Ur I Egyetec&nk TmsáeeáJMdr 1949* évi eaeptesdMr hő 22-én m^tartott I,oa* rendes üléséről felrótt Jegyaőktfnyvet másolatban, tissfbo- lettel m.jgkülrtön* Budapesti1943.évi Október hó 13. A>r.i-évy Dezső/ agy ©t .nyilv. rfc*tranár, rektor. 2 (

Next

/
Oldalképek
Tartalom