Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. március 14.

~ 5 ­V. napirendi pont: Külföldön szerzett diplomák honosítása. dr. Bálint Andor dékán felkéri Molnár Sándor^, a Dékáni Hivatal vezetőjét, az oklevélhonositási kérelmek ismertetésére. Molnár Sándor hivatalvezető felolvassa a kérelmeket. 1, / Kis Lajos, szül. Nagyvarsány, 1931-, A leningrádi Mezőgazdasági Intézet Szocialista Mezőgazdasági Üzemek Szervezése és Gazdaságtana fakultásán 1956-ban no 234271 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 2, / Ványi József, szül. Rápolt, 1927. a charkovi Állatteny. Főiskolán 1954­ben no 362295 sz.alatt oklevelet nyert.A honosításnak nincs akadálya. 3«/ Kurunczi István, szül.Földeák, 1927. a novocserkaszi Állatorvosi Főisko­la Állattenyésztési Karán 1954-ben no 226179 szaalatt okleve­let nyert. A honosításnak nincs akadálya. 4. / Miklós János, szül. Mihálygerge, 1931., a harkovi Állattenyésztési Fő­iskolán 1955-ben no 278184 sz. alatt oklevelet nyert. A ho­nosításnak nincs akadálya, 5. / Kovács Mihály, szül, 193ol Tiszacsege, a leningrádi Mezőgazdasági Inté­zet közgazdasági és szocialista mezőgazdaság üzemszervezési karon 1954-ben no 084130 sz. alatt oklevelet nyert. A hono­sításnak nincs akadálya. 6. Horváth István,szül. 1930. Karakó, a harkovi Állattenyésztési Főiskolán 1955-ben no 278181 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 7. / Debreczeni Bélánó, szül. 1932. Gyoma, a harkovi Mezőgazdasági Főiskolán 1955-ben no sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 277373 8. / Debreczeni Béla, szül. 1930. Debrecen. A har/kovi Mezőgazdasági Főisko­lán 1955-ben no 3^2997 sz. alatt oklevelet nyert, A honosí­tásnak nincs akadálya. 9. / Jassó Ferenc, szül. 1931. Csömör. A harkovi Mezőgazdasági Főiskolán 1955-ben I 277375 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 10. / Dombóvári János, szül. 1929. Szakoly. A harkovi Mezőgazdasági Főiskolán 1955-ben no 323748 sz.alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya, 11. / Dobson Ferenc, szül. 1929. Jánosháza. Flovdivi /Bulgária/ Vaszil Kola­rovról elnevezett Felsőfokú Mezőgazdasági Intézetben 1955-ben no 15703 sz.alatt oklevelet nyert.A honosításnak nincs aka­dálya. A honosítási kérelmeket a Kari Tanács tagjai elfogadták. VI, napirendi pont; Egyéb, Bejelentések, indítványok. a/ FM rendelet a személyi véleményezésről. Az érdekelt tanszékek oktatói be­vonásával történik a vélemény kialakítása, ami közölve lesz a hallgatóval. b/ A tangazdaságok az egyetemhez tartoznak. /Rendelet ismertetése/ c/ A Gyakorlati tanszék vezetőjét felhatalmaztam, hogy a 6 hónapos üzemi gya­korlatra vonatkozólag az érdekelt üzemekkel a szerződést megkösse. d/ Kérem a Kari Tanács hozzájárulását, ill. egyetértését, hogy azon hallga­tók részere, akik már egyetemi tanulmányaik során is földmüvesszövetkeze- ti kérdésekkel foglalkoztak /jíMSz-szakkör/ és ha végeznek az FMSZ-ek te­rületen kívánnak elhelyezkedni, adjuk meg a lehetőséget, hogy járási /ki­vételes esetben erősebb községi/ FMSZ-hez mehessenek üzemi gyakorlatra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom