Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. január 31.

3. Szabadságolási tervek elkészítése, 11-194/1958. rektori rendelet ismer­tetése« 1957« évi ki nem vett szabadságok engedélyezése. R-73/1958. sz. rektori rendelet ismertetése. 4. Nándori Ferenc agrárközg. kari hallgató kérésének elbírálása. /1956/57 tanévben az államvizsgák során két tárgyból megbukott. Államvizsgát is métel, kéri, mivel az elmúlt évben 4 tárgyból kellett államvizsgát tenni, jelenleg ötből, hogy £z elmúlt évhez hasonlóan csak négy tárgy­ból tegyen államvizsgát. 5. Az 1957. évi 35. sz. törvényerejű rendelet, valamint a 67/1957. M sz. utasítás az egyetemen külön ötödik évfolyam szervezését Írja elő spe­cialisták képzésére. A specialista képzésre vonatkozó tervezet kidol­gozását R-296/1958. sz. rektori utasítás f. óv március 31-ig Írja elő a kar számára. Tudomásul szolgál, egyben a Módszertani Bizottság fel­adatát képezi, hogy az erre vonatkozó tervezetet az illetékes tanszé­kek vezetőinek bevonásával a februári kari tanácsülés elé terjessze . /A kari tanácsülés előreláthatólag március 4-én lesz./ Fekete Lajos tanszékvezető docens: A tanszékre igen sok doktorandusz je­lentkezik. Ha mindet el akarnák ütni, nem tudnának minőségi munkát végez ni. Jó lenne, ha egy maximális számot megállapítanának, amellyel a tan­szék foglalkozhat. Horváth János dékánhelyettes: Azt minden tanszék maga tudja, hogy mennyi doktoranduszt tud ellátni. A maximális létszám betelte után a jelentke­zéseket bizonyos ideig le kell állitani. A Dékáni Hivatal csak a tanszé­kekkel történt megbeszélés után fogadja a jelentkezéseket. Más tárgy nincs, megköszöni a tagok megjelenését és a tanácsülést bezárja Kmf t. Dékáni Hivatal vezetője jegyzőkönyvvezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom