842 találat (0,389 másodperc)

Találatok

1. 2. János esztergomi érsek bizonyságlevele arról, hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 [- - -] (13. oldal)
[...] esztergomi érsek bizonyságlevele arról hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 János az Isten kegyelméből az [...] mi tizenegy szabad embert szerződtettünk Szolnok faluból de villa Sonok 2 [...] Az Úr Krisztus születésének az 1209 ik évében András Endre király [...] biztos hogy a Tisza melletti Szolnokról van szó az oklevélben ennek [...]
2. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt hevesi részeinek 13. századi történetéből (1251-1299) / 181. o. (181. oldal)
BENEDEK GYULA OKLEVELEK JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE VOLT HEVESI RÉSZEINEK 13 [...] partja sorolható ide az utóbbi Szolnok Tiszafüred ill Szolnok­ 1876 XXXin tc kihirdetve 1876 [...] és a Nagykunság történetéből Külső Szolnok vármegye történetéből az 1209 1526 időkörből száztizenegy magyarra fordított [...]
4. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Külső-Szolnok vármegye XIII. századi történetéből / 217. o. (222. oldal)
[...] azonnal vagy 1224 után Külső Szolnok vármegye exklávéja lett 2 János esztergomi érsek bizonyságlevele pohárnokok szerződtetéséről Szolnok faluból 1209 János Isten kegyelméből az Esztergomi [...] megíratni rendeltük Krisz­tus születésének az 1209 dik évében András magyar király [...] bizonyos hogy a Tisza menti Szolnokról van szó mert a többi [...]
5. (14. oldal)
[...] 4 Ma Kengyel község 5 Szolnok 6 Az alánok régi elnevezése [...] 7 A mai Szandával azonos 1209 János esztergomi érsek bizonyságlevele pohárnokok [...] megíratni rendeltük Krisztus születésének az 1209 dik évében András magyar király [...] bizonyos hogy a Tisza menti Szolnokról van szó mert a többi Szolnok vagy terra vagy praedium vagy [...]
6. Névmutató (319. oldal)
[...] fordította és közreadta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 108 p [...] fordította és közreadta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 107 p [...] és mutatóval ellátta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 216 p [...]
7. Névmutató (304. oldal)
[...] fordította és közreadta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 108 p [...] fordította és közreadta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 107 p [...] és mutatóval ellátta Benedek Gyula Szolnok 2000 Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 216 p [...]
8. Események időrendben (256. oldal)
Események időrendben 1075 1209 1325 június 24 1380 május [...] 1422 1433 1461 június 29 Szolnok és Szanda nevének első írott [...] által lakott helynek villának nevezte Szolno­kot és nem jobbágyok által lakott [...] kihangsúlyozta azt a tényt hogy Szolnok földesura a király volt 1380 ban már Szolnokon is laktak nemesek Ez a
9. (427. oldal)
[...] végrehajtásának néhány sajátossága Jász Nagykun Szolnok megyei példák alapján Agrártörténeti Szemle [...] 1999 november 22 23 án Szolnokon Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 58 Szerk Tolnay Gábor Jász Nagykun Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok TOLNAY Gábor 2002 b Az [...] 136 évf 5 szám 1161 1209 p TOLNAY Gábor 2003 Földosztás
10. Névmutató (310. oldal)
Tartalom Bevezetés 5 1 Szolnok a garamszentbenedeki apátság alapító és [...] esztergomi érsek bizonyságlevele arról hogy Szolnok faluból tizenegy pohárnokot szerződtetett 1209 13 1 ábra 15 3 [...] Boleszlo váci püspök kérésére a szolnoki révben lévő birtokrészeit a leleszi [...] vármegye alispánja és a szolgabírák Szolnokon kelt bizonyságlevele arról hogy Nagyrévi [...]
11. Kumorovitz L. Bernát: Buda (és Pest) "fővárossá" alakulásának kezdetei = Die Anfänge des Hauptstadtwerdens von Buda (und Pest) 7-57 (25. oldal)
[...] Borch fia Miklós ispán Smaragdus szolnoki ispán Sándor somogyi ispán Zah [...] király curialis comes e és szolnoki ispán Szentpétery Kritikai jegyz 217 [...] 227 reg 1208 ban és 1209 ben bihari ispán uo 235 236 és 240 reg 1209 ben felváltja őt Miklós Miklóst [...]
12. IV. TÁBLÁZATOK • 4. MEGYEI ADATOK • 4.2 A foglalkoztatottság főbb adatai (310. oldal)
[...] Szabolc s Szatmár 10392 4339 1209 163 1110 1227 406 565 1373 16 Szolnok 8973 4140 882 246 792 [...] 14 Szabolcs Szatmár 10392 4339 1209 163 1110 1227 406 565 1373 15 Szolnok 7640 3222 786 216 727 [...] 31 14 Szabolcs Szatmár 15 Szolnok 1333 918 96 30 65 [...]
13. ÚJ IDŐK – ÚJ INTÉZMÉNYEK (Érszegi Géza) (89. oldal)
[...] prépost a káptalan feje kancellár 1209 1217 2 Borii bolgár cár [...] prépost a káptalan feje kancellár 1209 1217 11 János esztergomi érsek [...] Róbert fehérvári prépost kancellár 1207 1209 veszprémi püspök 1209 1226 esztergomi érsek 1226 1239 [...] 24 Gyula erdélyi vajda 1214 szolnoki ispán 1214 1221 25 Salamon [...]
14. (335. oldal)
[...] HÓDOLTSÁG KEZDETÉIG 1046 1552 1046 Szolnok Ispán halálának leírása a Thuróczi [...] a garamszentbenedeki bencés monostor részére Szolnok környé­kén birtokokat adományoz 11 1209 János esztergomi érsek bizonyságlevele pohárnokok [...] adja ki 17 1275 A szolnoki vár Csány és Ülmeznevű földjeinek [...] 1461 Mátyás király parancsa a szolnoki sókamara vezetőjéhez só kiszolgáltatására 40 [...]
15. Névmutató (328. oldal)
[...] Szabolcs m ma Hajdú­szoboszló 59 Szolnok Bács m 67 69 Szolnok m 67 megye Külső Szolnok Kö­zép Szolnok Belső Szolnok 59 111 113 148 150 [...] érsek 70 75 királyi kancellár 1209 1217 16 54 László apja [...] Kacsics nb erdélyi vajda országbíró szolno­ki ispán 150 198 222 Tapolca [...]
16. (184. oldal)
[...] 208 Antal Á 23 26 SZOLNOK 1 1075 J J I [...] 1189 ben magához vette a szolnoki révet a Miller mellett 5 [...] Gy VII 5 212 1 1209 f J János esztergomi érsek 2 Bizony ságlevél pohárnokok szerződtetéséről Szolnokról név szerint Esztergomba 4 DF
17. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1209. oldal)
Mészárosok Mesari 1209 Fleischhauer Bouchers Ljupkova Dolnja u [...] Zsigmond Madaras Jász N K Szolnok vm Juhász Imre Madarász u [...] I Magasfok u p Felső Szolnok Vas vm Bauer J Maglócza [...] Magyar Borzás u p Kékes Szolnok Doboka vm Pastina György Magyar [...]
18. C. Szakmajegyzék • Tárgymutató a szakmajegyzékhez (1689. oldal)
[...] Ny rbogdány 1165 Oro sháza 1209 Szolnok 1398 Pezsgőgyárak és kereskedé­sek Schaumweinfabriken [...] Nyí regyháza 1175 Oro sháza 1209 Péc s 1228 Sze ged [...]
19. 1976/8 • HAZAI TÜKÖR - IPOLY MENTE • Püspöki Nagy Péter: Ipolyság a tatárjárás évszázadában (729. oldal)
[...] is feltűnik egy Márton nevű szolnoki ispán 17 Ugyanez a Márton [...] ban Vas megye ispánja volt 1209 ben már egyidőben két megye [...] 219 1206 No 223 227 1209 No 241 242 248 250 [...] Márton bán 1201 ben már Szolnok megye ispánja tehát legalább 25 [...]
20. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1397. oldal)
Szolnok 1397 Eperjesi Ákos 17 l [...] Jász Nagy Kun Szolnokmegyei Lapok Szolnok és Vidéke Hirdetési iroda Annonzenbureau [...] Kádár István 2394 Kalapszky János 1209 Kalin Imre 2914 Lakatos András 1209 Magyar Frigyes 950 Ifj Magyar [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 19Békés Megyei Könyvtár 23Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 80Budapest Főváros Levéltára 2Budapesti Történeti Múzeum 1Csorba Győző Könyvtár 21Damjanich János Múzeum 8A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Egyetemi Könyvtár (ELTE, Budapest) 2Evangélikus Országos Levéltár 1Ferenczy Múzeum 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 4Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 13Fradi Múzeum 2Hajdúsági Múzeum 2Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 1Herman Ottó Múzeum 3II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 22Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 1József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 26Katona József Könyvtár (Kecskemét) 193Kecskemét megyei jogú város 1Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 1Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 38Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 2Magyar Hidrológiai Társaság 2Magyar Levéltárosok Egyesülete 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 39Magyar Természettudományi Múzeum 3Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 8Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Országgyűlési Könyvtár 8Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1Osztrák Állami Levéltár 3Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 45Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 32Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 29Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 29Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 149
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 4Békés Megyei Hírlap 1971-2010 18Békésmegyei Közlöny 1877–1938 1Budai Napló 1914-1938 1Budapest Története I-V 1Codex Diplomaticus (Fejér) 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 2Dél-Alföldi Évszázadok 1Délmagyarország 1910-2010 32Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 6Dunántúli Napló 1944-2004 21Eger - hetilap 1863-1914 2Eger - napilap 1915-1944 56Egyéb kiadványok 2Egyéb okmánytárak 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Észak-Magyarország 1956-2009 22Forrás 1969-2019 1Főrendiházi irományok (1865–1918) 1Fradi Újság 1990-2000 1Gazdasági címtárak 1842-1932 8A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 3Hevenesi-Kaprinai-Pray gyűjtemények 2Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 21A Heves Megyei Levéltár segédletei 5Hidrológiai Közlöny 2Hídlap 2003-2011 1Irodalmi Szemle 1958-2014 1Iskolai értesítők - Miskolc 1A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 5A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 2Kiskunhalasi helyi lapok 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 26Levéltári Közlemények 1923–2016 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 2Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 1A Mol Fondjainak és Állagainak Jegyzéke I-IV 3MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 20MOL kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 1-10 1A MOL Térképeinek Katalógusa 1A MTA Könyvtár Informatikai És Tudományelemzési Sorozatok 1Népszámlálási Digitális Adattár 38Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 19Nyírvidék 1882–1942 3Országgyűlési naplók (1947–1990) 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 45Petőfi Népe 1950-2011 193Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 1Ranglisten Heeres 1914-1918 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Református konventi jegyzőkönyvek 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 29Sorozaton kívüli 14Studia Comitatensia 1-30 2Szamos 1899-1919 1Szatmár-Németi 1899-1912 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 1Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 149Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 1Tisicum 1973-2011 1Tiszavilág 1-5 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 27Tolnamegyei Ujság 1Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Történelmi mukák 1URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 1Új Szó 1948–2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 3Vízügyi szakkönyvek 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 2