86 találat (1,341 másodperc)

Találatok

1. Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztikara (1681–)1687–1849 (122. oldal)
[...] 222 1710 223 1710 január 22 1714 július 18 1710 december 22 1713 224 1710 december 22 [...] szeptember 9 1711 március 5 1714 225 1714 226 1714 227 17 1 5 szeptember 9 1714 228 1714 229 1714 230 1715 szeptember 9 1714 július 18 1715 szeptember 9 1715 [...]
2. ADATTÁR • Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686-1715 / 289. o. (335. oldal)
[...] az Nemes Heves és Külső Szolnok egyesült Vármegyétől becsültetett öt Simpla [...] 1711 után került sor 33 Szolnok Külsőváros összeírása a kamara által 1714 július 22 Szolnok mezőváros külső részei lakóinak összeírása Heves és Külső Szolnok egyesült vármegyékben az 1714 évben július 22 napján Takács György bíró Telek [...]
3. (81. oldal)
[...] POLGÁRI KÖZIGAZGATÁS MEGTEREMTÉSÉIG 1711 1876 1714 július 22 Részlet Szolnok Külsőváros kamarai összeírásából Szolnok Külsőváros Zolnok Exterius közvetlenül a [...] fedett eklézsiát És ennek a Szolnok Külsővárosnak minden lakosa alaposan ellenőrzött [...] s k P H az 1714 évben július 22 napján A kamarai összeírás eredeti [...]
4. (122. oldal)
7 tép A szolnoki vár 1712 es kéziratos színes [...] eszközöket nyomatékosan kérte 55 1711 július 24 én pedig Eleonóra Magdalena [...] katonai építkezések levéltári adatain kívül Szolnok város polgári életére vonatkozó adatok [...] oppidi Zolnok 59 című Összeírást 1714 július 22 én Mattyasovszky Ferenc szolnoki harmincados készítette latin nyelven Zolnok [...]
5. Kaposvári Gyula: A szolnoki vár kialakulása és helye a város települési képében: I. Szolnok térképes, rajzos ábrázolásai és topográfiai képe 1685-től 1810-ig (173. oldal)
[...] kapcsolatban 1711 május 2 án Szolnok parancsnoka Pösinger alezredes az elmúlt [...] eszközöket nyomatékosan kérte 55 1711 július 24 én pedig Eleonóra Magdaléna [...] oppidi Zolnok 59 című összeírást 1714 július 22 én Mattyasovszky Ferenc szolnoki harmincados készí­tette latin nyelven Zolnok [...] kincstári város A szerződés szerint Szolnokhoz két kincstári puszta is tartozott [...]
6. Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztikara (1681–)1687–1849 (98. oldal)
[...] 1811 április 30 1814 november 22 1814 november 22 1817 november 25 1817 november [...] 1709 október 3 1710 december 22 1710 december 22 1713 szeptember 13 1713 szeptember 13 1714 augusztus 25 1714 augusztus 25 1717 október 5 1717 október 5 1719 július 1 előtt f 1719 július [...]
7. Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztikara (1681–)1687–1849 (99. oldal)
[...] 1730 január 5 1731 október 22 1731 október 22 1734 május 11 előtt f 1734 május 11 1735 július 29 1735 július 29 1746 december 29 1746 [...] 1702 szeptember 13 1710 december 22 1710 december 22 1714 augusztus 25 1714 augusztus 25 1717 október 5 [...]
8. ADATTÁR • Benedek Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686-1715 / 289. o. (338. oldal)
[...] s k P H Az 1714 évbenjúlius 22 napján A kamarai összeírás eredeti [...] pecséttel ellátott végig latin nyelvű Szolnok újjátele­pülésének a leírásához alapvető forrás [...] az újjátelepülés első ütemének 1710 1714 az ered­ményét is 34 Nyomozati [...] Szűcs István vezsenyi hatalmaskodásárói 1715 július 31 A kérdőp on tokról [...]
9. Rövidítések jegyzéke (561. oldal)
TISZTVISELŐI ÉLETPÁLYÁK tisztikarban 1714 július 18 tól 1715 szeptember 9 [...] feladatellátás helyében történt 1725 október 22 től áthelyezték a második Tiszai [...] megerősítése a követ­kező 1731 október 22 én megtartott tisztújító közgyűlésen is [...] 9 között Heves és Külső Szolnok vár­megyében különválasztották a házi és [...]
10. A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. • I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. • B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke (132. oldal)
[...] 16 án főhadnagy Majd 1789 július 17 én visszakerült a gár­dához [...] án Pesten Címeresnemeslevél 1701 október 22 megerősítve 1720 október 18 A [...] 1705 1781 és Serpilius Zsuzsanna 1714 1758 fia D György és [...] testőrkülönítménybe A gárdától a Belső Szolnok vármegyei állandó bírósághoz került mint [...]
11. ADATTÁR • Szikszai Mihály: Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó regeszták Illéssy János hagyatékából / 285. o. (307. oldal)
[...] lev II sor 1721 április 22 Zennegg jelenti hogy a szolnoki malom már csaknem kész felhatalmazást [...] a faanyagot közmunkában szállíttassák le Szolnokra Április 29 én a szolnoki ferencrendi barátoknak a királyhoz intézett [...] nem lesz vele sok dolga Július 23 án a szolnokiak újból panaszkodnak Zenneggnek hogy a [...]
12. 1992-06-22 / 146. szám
[...] 1556 1 K Tanyát vennék Szolnokon illetve Szolnokhoz közel kőűt víz villany szüksé­ges [...] nyelv tanítását vállalom nyárra Haladók 1714 jeligére a kiadóba 1714 1 K A NGOLNYELV OKTA [...] nézeteltérést önfejűségé­nek köszönhet Rák VI 22 VII 22 A héten végre több időt [...]
13. ADATTÁR • ARI ILONA– NAGY ÉVA ANNA: „Holtomiglan – Holtodiglan” – Házasságkötési szokások a mezőtúri esketési anyakönyvek alapján (256. oldal)
[...] bejegyzés házaspár egymástól elválván a szolnoki törvényszékhez 353 874 sz a [...] Tót Mihály Kurva Feleségét 1719 július 20 Karsai Bálint Parázna Feleségét [...] István Parázna Feleségét 1721 június 22 Madacs György parázna Feleségét 1721 [...] hogy az esketési anyakönyveket csak 1714 től időnként bizonyíthatóan hiányosan vezették [...]
14. 1981-05-20 / 116. szám
[...] Katona Imre Szolnok Abonyi út 22 3892 1 db 24 kalapácsos [...] OTP s tár­sasházi lakásomat elcserélném szolnoki vagy Szolnok város környéki kertes házra Egy [...] az iroda zárva tart Megrendelést Szolnokra és Szolnok környékére is válla lünk 3608 [...] Vas és Műszaki Kereskedelmi Vállalat Szol­nok megyei kirendeltsége SZOLNOK 36 feliratú [...]
15. 1987-07-04 / 156. szám
[...] 1023 Telefon 359 362 Telex 22 7058 Mezőbank Rt Szolnok Sárvári krt 32 5000 Telefon [...] fenntartjuk az időközbeni érékesltésl jogot 1714 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Á KECSKEMÉTI MEZŐGAZDÁSÁG [...] helyettes ad a 76 45 022 es telefonszámon A pályázatok benyújtást [...] Pályázat írásbeli leadásá­nak batárideje 1987 jú­lius 22 Cím 6050 Lajosmizse Dó­zsa György [...]
16. 1942-11-16 [0524]
[...] nél 23 5 dm Garamkövesd 1714 km nél felfelé raenet 24 dm lefoiéoenet 22 dm A Dráva Borosnál mínusz [...] minusz 24 Tiszafüred mínusz 29 Szolnok minusz 20 Csongrád minusz 72 [...] kérdések tárgyában Berlinben 1942 M július 2 én létre jött Egyezmény [...]
17. 1969-07-02 / 150. szám
[...] 6 ZOLNOE MEGYEI NÉPLAP 1969 július X Senki többet harmadszori Elárverezték [...] 45 órakor A Hold kél 22 03 nyugszik 6 40 órakor [...] fejezte ki 255 évvel ezelőtt 1714 ben e napon született 107 [...] A zene nem Ismer határokat 22 20 A cárevics Operettrész­letek 22 45 A művelődéspo­litikai műsor 23 [...]
18. Bánkúti Imre: Tolna megye a Rákóczi-szabadságharcban • 87 (152. oldal)
[...] án a megye 3712 frt 22 dénárt ró ki 17 helység­re [...] élelmezni Hátralékos tartozásuk fejében még 1714 ben is 1000 frtot követelt [...] nyitnak átkelő­helyet 338 A tervet júliusban meg is valósították de nem [...] Sándor irányította az akciót 1710 július 25 én Rákóczi már Szol­nokról közli Bercsényivel a hadakat szerencsésen [...]
19. 1999-07-16 / 164. szám
1999 július 16 péntek Telefonos Hirdetésfelvétel 56 [...] 5 en­gedmény Jenei árnyé­kolástechnika a szol­noki gyártó Műhely Szolnok Bimbó út 65 Telefon 56 [...] P SAMSUNG GRUNDIG MÁRKASZERVIZ 5000 Szolnok Nagy Imre krt 22 Telefon fax 56 422 105 [...] szám alatt a B épületben 1714 JCV árokásóra Bob ket rakodóra [...]
20. 1946-12-07 [0047]
[...] 21 dm G r ukövesd 1714 km nél 20 dm Vác [...] dm Göd 1670 km nél 22 5 dm A Báb Szsncgotthárdnál [...] 20 cm 24 fo t Szolnok 20 cm 23 Csongrád minus [...] Magyar Statisztikai Szem­lének 1946 évi julius s zepiemberi 7 0 a [...]