107 találat (0,370 másodperc)

Találatok

1. 1973-01-21 / 17. szám
[...] és sziget­tulajdonos Az ö Senki szi­getét Szürkőnek hívják és nem az Al [...] 1956 augusztus 15 én a Szürkő sziget gazdát cserélt új tulajdonosa dr [...] hogy az állami tulajdonjog a Szürkő szigetre is vonatkozik Úgy gondolta hogy [...] Magyar Népköztársaságban érvénye­sek kivéve a Szürkő szige­tet Azt gondoltam hogy az állam [...]
2. 1973-01-21 / 17. szám
[...] adóhivatalát jelentette Itt élvezett a Szürkő szigeti aranyember 9 évig 1959 től [...] ben Hogyan történt hogy nem Szürkő sziget kimaradt a bér­beadási kötelezettségből Három [...] az államnak meg kell váltania Szürkő sziget megint csak kimaradt Világos ahol [...] hogy a Kiserdő dűlő 087 Szürkö szigettel azonos az pedig tu­lajdonképpen erdő [...]
3. 1976 / 3. szám • VALÓ VILÁG • Varga Domokos: Telkek és stégek (40. oldal)
[...] el és bérbeadogatni Ma a sziget állítólag 4 milliót ér A [...] Közben pedig tovább folyt a Szürkő benépesülése Egy sereg igénylő a [...] s nemcsak telket foglaltak a szigeten hanem egyre másra építeni is [...] azóta elpatkolt s talán a szigete körüli izgalmak is siettették a [...]
4. 1976 / 3. szám • VALÓ VILÁG • Varga Domokos: Telkek és stégek (39. oldal)
[...] nem is zátonyom hanem igazi szi­getem van Bár kérdés hogy az a sziget az enyém lenne e A [...] emelkedtek ki a vízből később sziget nőtt a Szürkő 1886 ban 322 négy­szögöl fűzligettel [...] felvétel alapján az akkori egész Szürkőt a maga nevére íratta 39 [...]
5. 1973-11-13 / 265. szám
[...] épült Valamivel később a Szent­endrei sziget csúcsánál Ez itt magyarok és [...] helyen Ezt a területrészt Pokol szi­getnek nevezik Megtalálták itt egy IV [...] holdnyi terü­letünkön amelyhez Surány és Szürkő sziget is tartozik mintegy 400 ingatlant [...] még nehéz képet alkotni A szigeti fák egy ré­szének sorsa azonban [...]
6. 1983-02-22 / 44. szám
[...] M Nagy Péter A Szentendrei sziget déli csücskében lapul az 1300 [...] levő települések telekáraihoz viszonyítva a szigeti ingatla­nok nem olyan drágák Az [...] beépí­tett szakasznak a közepén fek­szik Szürkő sziget amely hosszú pereskedés után 1979 [...] egyik égető gondja hogy a szigeten építő és tüze­lőanyagot alig lehet [...]
7. MUTATÓK (464. oldal)
[...] Jenő 1928 1988 történész 570 Szürkő 1 Zywrkew Szűz Mária átkával [...] Mária oltár Gyfv 480 Mária sziget a Dunán Bp nél 288 L még Nyulak szigete Mária templom Segesvár 567 Mária [...]
8. 1985-08-09 / 186. szám
[...] fá­Rémai kori tetetek Atellenben a szigettel A város térképének B 2 [...] A korányi rév közelében a Szürkő sziget csúcsával átel lenben ősszel ásatások [...]
9. 1933-10-24 [086]
[...] sovány arou szőko bajuszú szürkgjcalapofc szürko térdigérő ka­bátot és barna pantallót [...] azzal a torvvol hogy a szigeti nagyszállodát és a szanatóriumot vala­mint [...] amolyot a Tanács a Margit szigeti bizottság véxwményénok meghallgatása után egyhangúan [...] 26 csztondoro bórbekapta a Margit szi­get északi felső részét Egyúttal kimondotta [...]
10. 2008-08-02 / 30. szám
[...] szórakoztatta a nézőket A lelkes szurko lás nem csak a résztvevőket [...] pihenőbe érkező vendégünknek ESZTERGOM QQUQs sziget Teljes feltöltődésben lehet annak része [...]
11. 2005-12-12 / 290. szám
[...] meccsével indult majd a Szolnoki szurko lók Szolnoki edzők vezetők ta­lálkozót [...] 639 0 83 5 Szervó Sziget KK 9 5 4 690 [...] 357 371 7 5 Szervó Sziget KK 5 2 3 356 [...]
12. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (339. oldal)
[...] VIII Baross u 66 özv Szurkó Lipótné V Lipót körút 5 [...] u 26 Aczél Béla V Sziget u 40 Aczél D József [...] u 43 Donáth Arnold V Sziget u 40 Dukesz Arthur V [...]
13. 2006-06-29 / 127. szám
[...] erdőirtás következtében előbb eltűnnek a sziget esőerdei mintsem fel tud­nák térképezni [...] meg­tesz azért hogy a futball szurko lók semmiről se maradjanak le [...]
14. 1977-07-15 / 165. szám
[...] azonban sajnos eztvisz­igazolási időszak A szurko rábbi megegyezés alapján a szavonta [...] 4 kevésnek tűnik ez a szurko den tartani azokat a játéko [...] énekelnek 10 05 A Senki szigeti nagy kaland Borbély László rádiójátéka [...] fél 6 órakor Kaland a szigeten szines m b román NSZK [...]
15. 2003-12-06 / 284. szám
[...] Kupa eredmény ján Kisbér Környe Sziget hirdetése 19 óra után várható [...] Serfel kőzéshez is A kézilabda szurko Kiss Szögi Rosta Krancz lók [...]
16. 1958-07-15 / 165. szám
[...] még Szakszervezeti nap a Pokol szigeten Folytatás az 1 oldalról Egész [...] helyeznek üzembe las­san megtelik a sziget TT arustyák elvtárs a SZOT [...] fürdőzőlt tá­bora Persze a futball szurko lókat még a 33 fokos [...]
17. 1948-09-19 / 39. szám
[...] a Sátoraljaújhelyi Fameg­munkáló Üzem Sátoralja­újhely Sziget utca 15 Meghívó H Zempiénvármegyei [...] állt a pályán Az újhelyi szurko lók eikeseredelfen biztatják csapatukat de [...]
18. 1957-06-30 / 52. szám
[...] Angol hölgy 8 Kale kis sziget az Aldunán 9 Olasz folyó [...] zász­lót adtak át a vecsési szurko I lóknak A sportkör vezetősége [...]
19. 1964-01-19 / 15. szám
[...] bontóne rek tanulságai Előadó dr Sziget János Pilis 20 án 118 [...] is arra hogy a kul­turáltabb szurko ásról felvilá­gosítsuk a drukkereket Bírálat [...]
20. 1989-08-23 / 232. szám
[...] rendezvény színhelye a Szent endre sziget körüli Duna ág A próba [...] km es távra for­dítója a sziget északi csúcsa A 72 km [...] is megtud­tuk hogy a Feyenoord szurko lók számítanak a legvérme sebbeknek [...]